Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Strongly endangered 2x 22x 1x 25x

Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757)

Czech nameslíďák dřevomilný
Threat levelStrongly endangered
Records25 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2009 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp. [bm.]
Phytogeographic areaOreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
Stratum(Ground layer), Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude600-1200

Bibliography

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (12 used records)
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3121112
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (12 used records)
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
ovocné sady s luční vegetací0101
paseky19107
Lesní okraje0011
Lesní cesta0101
horské smrčiny2102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020