Nálezy podle období  
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 14× 110× 124×

Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)

České jménotřesavka velká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy125 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1959, J. Buchar, Buchar 1962a
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníCosmopolitan
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
abundant probably
Nadm. výška0-700

Literatura

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (122 použitých nálezů)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr57878632
Neurčeno7291227
Pozorování201313056
Fotografie2203
Smyk1001
Zemní past3403
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (123 použitých nálezů)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov611433153
Vnější stěny budov0101
Neurčeno7361224
Ruderály25758544
Zahrady0101
 SamciSamiceMláďataNálezy