Nálezy podle období  
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 14× 117× 131×

Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)

České jménotřesavka velká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy132 nálezů, 81 kvadrátů
První nález 1959, J. Buchar, Buchar 1962a
Poslední nález 2024 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníCosmopolitan
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
abundant probably
Nadm. výška150-1100

Literatura

 © Oto Zimmermann

Haplogyne araneomorphs are a diverse spider clade. Their karyotypes are usually predominated by biarmed (i.e., metacentric and submetacentric) chromosomes and have a specific sex chromosome system, X1X2Y. These features are probably ancestral for haplogynes. Nucleolus organizer regions (NORs) spread frequently from autosomes to sex chromosomes in these spiders. This study focuses on pholcids (Pholcidae), a highly diverse haplogyne family. Despite considerable recent progress in pholcid cytogenetics, knowledge on many clades remains insufficient including the most species-rich pholcid genus, Pholcus Walckenaer, 1805. To characterize the karyotype differentiation of Pholcus in Europe, we compared karyotypes, sex chromosomes, NORs, and male meiosis of seven species [Pholcus alticeps Spassky, 1932; P. creticus Senglet, 1971; P. dentatus Wunderlich, 1995; P. fuerteventurensis Wunderlich, 1992; Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775); Pholcus opilionoides (Schrank, 1781); P. silvai Wunderlich, 1995] representing the dominant species groups in this region. The species studied show several features ancestral for Pholcus, namely the 2n♂ = 25, the X1X2Y system, and a karyotype predominated by biarmed chromosomes. Most taxa have a large acrocentric NOR-bearing pair, which evolved from a biarmed pair by a pericentric inversion. In some lineages, the acrocentric pair reverted to biarmed. Closely related species often differ in the morphology of some chromosome pairs, probably resulting from pericentric inversions and/or translocations. Such rearrangements have been implicated in the formation of reproductive barriers. While the X1 and Y chromosomes retain their ancestral metacentric morphology, the X2 chromosome shows a derived (acrocentric or subtelocentric) morphology. Pairing of this element is usually modified during male meiosis. NOR patterns are very diverse. The ancestral karyotype of Pholcus contained five or six terminal NORs including three X chromosome-linked loci. The number of NORs has been frequently reduced during evolution. In the Macaronesian clade, there is only a single NOR-bearing pair. Sex chromosome-linked NORs are lost in Madeiran species and in P. creticus. Our study revealed two cytotypes in the synanthropic species Pholcus phalangioides (Madeiran and Czech), which differ by their NOR pattern and chromosome morphology. In the Czech cytotype, the large acrocentric pair was transformed into a biarmed pair by pericentric inversion. © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (129 použitých nálezů)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr61948739
Neurčeno7291227
Pozorování201313056
Fotografie2203
Smyk1001
Zemní past3403
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (130 použitých nálezů)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov651483158
Vnější stěny budov0101
Neurčeno7381326
Ruderály25758544
Zahrady0101
 SamciSamiceMláďataNálezy