Records by time
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Not endangered 14× 103× 117×

Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)

Czech nametřesavka velká
Threat levelNot endangered
Records118 nálezů, 75 kvadrátů
First record 1959, J. Buchar, Buchar 1962a
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude150-700

Bibliography

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (117 used records)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr51848627
Neurčeno7291227
Pozorování201313056
Fotografie2203
Smyk1001
Zemní past3403
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (117 used records)
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Interiéry budov521383148
Neurčeno7361224
Ruderály25758544
Zahrady0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords