Kvadráty: 6149
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x 4x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený 2x 2x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený 4x 4x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) Ohrožený 4x 4x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 4x 4x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 2x 2x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 2x 2x 4x
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 4x 4x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 2x 2x
Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) 1 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 5 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 2 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 6 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 30 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (32 použitých nálezů)
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 2 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 6 3 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) 1 0 2 2
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 0 2
Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 30 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019