Kvadráty: 6149
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x 2x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona corticalis Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma myops Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Acantholycosa norvegica sudetica Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 2x 2x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 1x 1x 2x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (77 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 6 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 1 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 1 0 1 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 30 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (77 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 6 3 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 1 0 2 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 0 2
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 30 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy