Kvadráty: 6149
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona corticalis Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma myops Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa norvegica sudetica Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (77 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 6 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 4 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 1 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 1 0 1 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 30 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (77 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 5 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 1 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 6 3 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 1 0 2 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 0 2
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 30 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy