Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený 68× 73×

Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988

České jménoplachetnatka pískovcová Bucharova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy73 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález 2011 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
dark
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška300-1550

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (73 použitých nálezů)
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr51408
Zemní past129295064
Prosev0401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skály a sutě v horách1301
Neurčeno3904
Kamenité suti nižších poloh126297060
alpínské trávníky4408
 SamciSamiceMláďataNálezy