Kvadráty: 5152
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona alpicola Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes zimmermanni Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Wubanoides uralensis lithodytes Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa norvegica sudetica Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 7 1 0 2
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 2 6 0 2
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 4 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 3 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 0 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 1 0 0 1
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 0 1 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 2 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 2 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 7 1 0 2
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 2 6 0 2
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 4 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 3 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 0 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 0 0 1
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 0 1 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 0 1 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 2 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 2 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 4
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy