Kvadráty: 5152
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 4x 5x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona alpicola Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes eumenis buchari Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 1x 1x
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes zimmermanni Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Wubanoides uralensis lithodytes Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Acantholycosa norvegica sudetica Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 7 1 0 2
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 2 6 0 2
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 4 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 3 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 0 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 1 0 0 1
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 0 1 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 2 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 2 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 7 1 0 2
Bathyphantes eumenis buchari Růžička, 1988 2 6 0 2
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 4 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 3 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 4 0 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 0 0 1
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Wubanoides uralensis lithodytes Schikora, 2004 0 1 0 1
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 0 0 1 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 2 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 2 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 2 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 4
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy