Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 924× 214× 1148×

Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836)

České jménoplachetnatka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1148 nálezů, 229 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1147 použitých nálezů)
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1211119127
Smyk63620103
Zemní past899618107565
Nárazová past65012
Sklepávání1838135
Neurčeno10712024258
Žlutá miska0101
Prosev3924038
Eklektor3718
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1148 použitých nálezů)
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4217
Bylinné porosty břehů7608
Lesní okraje65012
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Rašeliniště3536039
Mokré louky3324023
Mezofilní louky1013016
Kamenolomy5206
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1812018
Vřesoviště nižších poloh3002
Suché křoviny16509
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3105
Neurčeno260263135387
Ostatní pole19898140
Obilná pole0001
Suché louky8588082
Kukuřičná pole5002
Vlhké lesní lemy1001
Písčiny2305
Suché doubravy2624018
Vnější stěny budov1101
Ostřicové porosty stojatých vod10407
Výsadby jehličnanů1129114
Paseky9939138
Lužní lesy nížin97011
Skalní stepi na vápenci6057166
Ruderály3426023
Reliktní bory na skalách59011
Lesostepní doubravy1313020
Kamenité suti nižších poloh1413121
Horské biotopy4204
Suťové a roklinové lesy0202
Rašelinné bory1001
Ovocné sady s luční vegetací2432032
Lesy1710012
Močály0505
Haldy a výsypky64011
Stinné skály nižších poloh5306
Skály a sutě v horách0101
Porosty borůvek189012
Mokřadní olšiny0404
Přirozené lesy57110
Břehy tekoucích vod3909
Louky1613026
Horské bučiny2305
Pastviny2011010
Polní biotopy29806
Širokolisté horské nivy77011
Luční ostřicové mokřady0101
Horské smrčiny10307
alpínské trávníky7535025
Interiéry budov0101
Bučiny nižších poloh85012
Podmáčené smrčiny0202
Acidofilní bory14309
Dubohabřiny3404
Lesní cesta0403
Úhory0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2306
Výsadby listnáčů3704
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky a pastviny7808
 SamciSamiceMláďataNálezy