Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 10x 9x 1713x 183x 1915x

Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836)

České jménoplachetnatka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1915 nálezů, 215 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (865 použitých nálezů)
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past951586107557
Sklepávání1836135
Smyk5176090
Individuální sběr731269120
Žlutá miska0101
Prosev1822036
Nárazová past65011
Eklektor3718
?1304
dv0101
sf0102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (734 použitých nálezů)
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vrbové křoviny1001
suché louky1001
vlhké lesní lemy1001
písčiny2305
vnější stěny budov1101
Lesní okraje55011
ostřicové porosty stojatých vod9306
travnaté stepi8388080
výsadby jehličnanů1126113
kamenolomy3104
rašeliniště3535038
paseky9939138
lužní lesy nížin4205
Xerotermní travinobylinná společenstva1612017
skalní stepi na vápenci6057166
00000000202
ruderály3426023
bylinné porosty břehů6407
reliktní bory na skalách59011
mokré louky3122020
lesostepní doubravy1313020
kamenité suti nižších poloh1413121
Horské biotopy4204
údolní jasanoolšové luhy5506
suťové a roklinové lesy0202
rašelinné bory1001
A1211004607
Lesy1710012
Močály0505
haldy a výsypky64011
osluněné skály nižších poloh5306
skály a sutě v horách0101
horská vřesoviště189012
bažinné olšiny0404
obilná pole19896138
pískovny0101
Přirozené lesy57110
dubohabřiny2828021
Břehy tekoucích vod3909
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3216
Louky1613026
horské bučiny2305
ovocné sady bez bylinné vegetace2026025
mezofilní louky2620019
městské parky3104
pastviny1303
Polní biotopy29806
širokolisté horské nivy77011
luční ostřicové mokřady0101
horské smrčiny9306
alpínské trávníky7535025
interiéry budov0101
bučiny nižších poloh85012
podmáčené smrčiny1203
Acidofilní bory14309
suché křoviny7508
Lesní cesta0403
úhory0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2205
21211100301
Kultury listnáčů3704
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky a pastviny7808
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019