Kvadráty: 6073
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 5 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 2 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 5 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy