Nálezy podle období
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 7x 13x 421x 181x 622x

Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)

České jménobrabenčík obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy622 nálezů, 174 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi humid, (very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (417 použitých nálezů)
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5544971
Zemní past233265482286
Žlutá miska1102
Prosev14221730
Smyk032065
Eklektor514219
Sklepávání4204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (353 použitých nálezů)
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní teplomilné doubravy0011
Hliník1001
Skalní stepi na vápencových podkladech610010
Xerotermy na jiných podkladech6265545
Nízké xerofilní křoviny3602
Lužní lesy712212
zahrady0101
Lesní okraje55111
suché doubravy0101
Suťové lesy1202
údolní jasanoolšové luhy1001
lužní lesy nížin0101
suché lesní lemy1001
Pískovna1749
Cesty, silnice141518
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1714217
Kamenité sutě1412010
Porosty vysokých ostřic0202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou61109
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3305
Rašeliniště a slatiniště178013
Písečné přesypy128011
Lesy913222
Pastviny1102
Skály nižších a středních výšek4717
Louky4215
Kamenolom8408
Louky a pastviny1325
Slatiniště5317
Bylinný lem lesa0111
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy15182217
Smrkové monokultury4203
Reliktní bory na skalních podkladech2204
Haldy a výsypky41466816
Břehy tekoucích vod1314
Ovocné sady3103
Urbánní biotopy142217
Vlhké louky3406
Močály1304
Bažinné olšiny1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Suťové a roklinové lesy1001
Pole1001
Kulturní lesy4216
Mezofilní louky0202
Floristicky pestré křoviny0202
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4205
Polní meze3002
Kultury listnáčů8306
Rašelinné březiny a bory2307
Přechodová rašeliniště0102
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0001
Rákosiny, orobincové porosty1001
Květnaté bučiny0011
Acidofilní bory4303
Ruderály2002
Acidofilní bukové bučiny1001
Trnkové křoviny1303
Přirozené lesy4002
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Pískovcová skalní města1001
Luční úhory0201
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
Lesní paseky0101
Borové monokultury0101
Vrchoviště0401
 SamciSamiceMláďataNálezy