Nálezy podle období
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 14x 25x 796x 155x 990x

Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)

České jménobrabenčík obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy990 nálezů, 170 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi humid, (very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (413 použitých nálezů)
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past233211482278
Žlutá miska1102
Individuální sběr6057674
Prosev9211826
Smyk022064
Eklektor514219
Sklepávání1001
?4509
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (342 použitých nálezů)
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché doubravy0202
dubohabřiny19232224
údolní jasanoolšové luhy712212
lužní lesy nížin1203
suché lesní lemy1112
pískovny1749
okraje silnic141518
travnaté stepi6259542
Xerotermní travinobylinná společenstva1714217
skalní stepi na vápenci6709
kamenité suti nižších poloh1412010
ostřicové porosty stojatých vod0202
horská vřesoviště61109
rašeliniště1713016
písčiny128011
Lesy913222
pastviny1102
osluněné skály nižších poloh5718
Louky4215
kamenolomy8408
Lesní okraje55010
Louky a pastviny1325
luční ostřicové mokřady5317
výsadby jehličnanů85110
reliktní bory na skalách2204
haldy a výsypky41466816
Břehy tekoucích vod1314
A1211003103
ruderály162219
mokré louky3406
Močály1304
bažinné olšiny1001
suťové a roklinové lesy1001
obilná pole1001
mezofilní louky3204
suché křoviny2506
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
lesostepní doubravy4205
Kultury listnáčů8306
podmáčené smrčiny0001
rašelinné bory2307
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
bučiny nižších poloh1012
Acidofilní bory4303
Přirozené lesy4002
úhory0201
paseky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020