Nálezy podle období
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 13× 421× 228× 669×

Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835)

České jménobrabenčík obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy669 nálezů, 199 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Petr Veselý
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi humid, (very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (669 použitých nálezů)
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past244323482308
Individuální sběr6256988
Prosev15282038
Neurčeno729224205
Žlutá miska1102
Smyk032065
Eklektor514219
Sklepávání4204
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (669 použitých nálezů)
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)63909
Skalní stepi na vápenci611011
Suché louky6472549
Neurčeno9412622270
Lesostepní doubravy4216
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin312413
Suťové a roklinové lesy2325
Vlhké lesní lemy0223
Lesy1014223
Výsadby listnáčů8509
Mokré louky4507
Nízké xerofilní křoviny3602
Mezofilní louky1304
Lužní lesy nížin916216
Kamenolomy95010
Suché lesní lemy1203
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
Zahrady0101
Vřesoviště nižších poloh1403
Ostřicové porosty stojatých vod0303
Suché doubravy16222221
Lesní okraje55111
Reliktní bory na skalách2305
Ruderály1722110
Bučiny nižších poloh1113
Dubohabřiny4306
Vlhké doubravy0101
Jasanoolšové lemy vodotečí1001
Kamenité suti nižších poloh1512011
Okraje silnic141518
Xerotermní travinobylinná společenstva1714217
Porosty borůvek61109
Rašeliniště1713016
Písčiny128011
Pastviny4104
Stinné skály nižších poloh5718
Louky4215
Louky a pastviny1325
Luční ostřicové mokřady5317
Výsadby jehličnanů85110
Haldy a výsypky41466816
Břehy tekoucích vod1314
Ovocné sady s luční vegetací3103
Močály1304
Mokřadní olšiny1001
Ostatní pole1001
Suché křoviny2506
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Rašelinné bory2307
Horské smrčiny0001
Acidofilní bory4303
Přirozené lesy4002
Úhory0201
Paseky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy