Kvadráty: 7171
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 11×
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes gracilis Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus buchari Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus rufus Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda castanea Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 11×
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (395 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 4
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 4 0 0 3
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 10
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 4
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 3
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 6
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 5
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 4 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 8
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 2 1 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 1 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 2 4 3
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 7 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 3 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 2 3
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 9 4 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 1 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 3 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 5 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 4 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 1 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 5 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 6 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 1 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 1 0 4
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 4 1 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 3 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 1 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 2 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 9 7 4 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 1 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 2 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 1 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 1 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 4 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 1 4 2
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 3 2 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 4 5 3
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 5 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 2 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 3 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 4 4 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 5 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (395 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 5
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 1 0 3
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 8
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 6
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 3 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 4 1 3
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 2 5
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 3 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 1 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 0 4
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 1 3 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 5
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 4 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 2 4 0 6
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 5 9
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 2
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 3 3 8 3
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 7 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 1 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 2 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 3 1 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 4 9 4 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 1 1 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 4 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 6 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 1 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 3 3 1 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 1 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 0 1 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 6 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 5 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 4 2 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 4 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 3 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 3 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 4 4 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera cechica Řezáč, 2018 1 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 1
Kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 5 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy