Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 7x 346x 58x 413x

Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871)

České jménosnovačka polní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy413 nálezů, 106 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (152 použitých nálezů)
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1716122
Zemní past25755987
Žlutá miska1001
Smyk1710015
Prosev1133025
Sklepávání0101
?0401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (142 použitých nálezů)
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vřesoviště nižších poloh0101
pískovny3305
obilná pole214381026
paseky1102
vnější stěny budov4201
bylinné porosty břehů1001
kamenolomy1102
Lesy1202
rašeliniště1618017
ostřicové porosty stojatých vod2203
lužní lesy nížin4509
okraje silnic0101
luční ostřicové mokřady5703
Močály7408
mokré louky45011
podmáčené smrčiny0101
travnaté stepi2203
osluněné skály nižších poloh1001
kamenité suti nižších poloh2002
haldy a výsypky0004
bažinné olšiny4104
údolní jasanoolšové luhy2103
Lesní okraje2002
písčiny1203
dubohabřiny2404
horská vřesoviště9308
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
rašelinné bory0002
výsadby jehličnanů1001
lesostepní doubravy2002
reliktní bory na skalách0101
skalní stepi na vápenci1201
Polní biotopy0101
mezofilní louky1001
Louky a pastviny1102
Louky0102
štěrkové břehy řek1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020