Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 4x 184x 95x 284x

Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménosnovačka polní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy284 nálezů, 115 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (188 použitých nálezů)
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3126128
Zemní past3341109114
Prosev1124022
Žlutá miska1001
Smyk1817021
Sklepávání1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (168 použitých nálezů)
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Hliník0101
Xerotermy na jiných podkladech6146020
Slatiniště6704
Nízké xerofilní křoviny1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Otevřená vrchoviště1001
Polní biotopy6402
vřesoviště nižších poloh0101
pískovny2102
obilná pole2102
paseky0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2101
vnější stěny budov4201
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Kamenolom1102
Lesy1202
Vrchoviště4004
Porosty vysokých ostřic3204
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy4508
Cesty, silnice0101
Pískovna1203
Močály7408
Vlhké louky45011
Rašeliniště a slatiniště1118012
Podmáčené smrčiny0101
Lesní paseky1001
Skály nižších a středních výšek1001
Kamenité sutě2002
Haldy a výsypky0004
Bažinné olšiny4205
Lužní lesy2103
Lesní okraje2002
Písečné přesypy1203
Pole212371024
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2404
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou9308
Rákosiny, orobincové porosty1001
Rašelinné březiny a bory0002
Smrkové monokultury1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2002
Přechodová rašeliniště1001
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Skalní stepi na vápencových podkladech1201
Polní meze1001
Louky a pastviny1102
Louky0102
Štěrkové lavice1101
 SamciSamiceMláďataNálezy