Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 184× 131× 320×

Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménosnovačka polní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy320 nálezů, 124 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Jaroslav Blízek, R. Kmeco, J. Boucha
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (320 použitých nálezů)
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3931509146
Individuální sběr3228131
Prosev1125023
Neurčeno8450396
Žlutá miska1001
Smyk1817021
Sklepávání1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (320 použitých nálezů)
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)1322017
Suché louky9357029
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3507
Luční ostřicové mokřady6704
Mokré louky46012
Neurčeno113663116
Kamenolomy1203
Nízké xerofilní křoviny1001
Vřesoviště nižších poloh1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Rašeliniště1718018
Polní biotopy6402
Výsadby listnáčů0001
Ruderály5001
Obilná pole2103
Kukuřičná pole3501
Paseky2103
Suché doubravy7605
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3102
Vnější stěny budov4201
Bylinné porosty břehů1001
Lesy1202
Ostřicové porosty stojatých vod3204
Lužní lesy nížin66012
Okraje silnic0101
Močály7408
Podmáčené smrčiny0101
Stinné skály nižších poloh1001
Kamenité suti nižších poloh2002
Haldy a výsypky0004
Mokřadní olšiny4205
Lesní okraje2002
Písčiny1203
Ostatní pole212371024
Porosty borůvek9308
Rašelinné bory0002
Výsadby jehličnanů1001
Lesostepní doubravy2002
Reliktní bory na skalách0101
Skalní stepi na vápenci1201
Pastviny1001
Louky a pastviny1102
Louky0102
Štěrkové břehy řek1101
 SamciSamiceMláďataNálezy