Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Not endangered 2x 7x 346x 58x 413x

Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871)

Czech namesnovačka polní
Threat levelNot endangered
Records413 nálezů, 106 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (152 used records)
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1716122
Zemní past25755987
Žlutá miska1001
Smyk1710015
Prosev1133025
Sklepávání0101
?0401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (142 used records)
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vřesoviště nižších poloh0101
pískovny3305
obilná pole214381026
paseky1102
vnější stěny budov4201
bylinné porosty břehů1001
kamenolomy1102
Lesy1202
rašeliniště1618017
ostřicové porosty stojatých vod2203
lužní lesy nížin4509
okraje silnic0101
luční ostřicové mokřady5703
Močály7408
mokré louky45011
podmáčené smrčiny0101
travnaté stepi2203
osluněné skály nižších poloh1001
kamenité suti nižších poloh2002
haldy a výsypky0004
bažinné olšiny4104
údolní jasanoolšové luhy2103
Lesní okraje2002
písčiny1203
dubohabřiny2404
horská vřesoviště9308
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
rašelinné bory0002
výsadby jehličnanů1001
lesostepní doubravy2002
reliktní bory na skalách0101
skalní stepi na vápenci1201
Polní biotopy0101
mezofilní louky1001
Louky a pastviny1102
Louky0102
štěrkové břehy řek1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019