Kvadráty: 6657
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 6x 6x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 9x 9x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 11x 11x
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 6x 6x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 3x 3x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 11x 11x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Calositticus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 3x 1x 4x
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 8x 8x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 10x 10x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 10x 10x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 8x 8x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 6x 6x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 5x 5x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (126 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 3 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 3 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 3 7 0 5
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 3 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 3 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 27 2 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 2 0 1 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 2 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 5 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 8 0 3
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 6 5 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 9 0 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 2 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 2 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 3 2 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 4 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 20 13 2 3
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 2 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 4 1 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 5 4 5
Calositticus caricis (Westring, 1861) 4 4 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 2
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 1 0 5 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 0 5 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 4 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 2 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (126 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 2 3 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 3 4
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 3 7 0 5
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 3 2 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 5 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 3 5 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 0 3 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 21 15 2 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 2
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 4 1 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 4 4 4
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 2 0 1 1
Calositticus caricis (Westring, 1861) 4 4 0 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 2 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 5 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 4 0 2
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 2 6 5 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 11 0 4
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 7 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 5 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 4 5
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 4 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 27 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 8 0 3
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 0 5 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019