Kvadráty: 6657
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (145 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 3 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 3 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 3 7 0 5
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 3 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 3 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 8 27 2 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 2 0 1 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 2 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 5 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 8 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 6 10 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 9 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 2 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 2 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 4 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 20 13 2 3
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 2 0 3
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 4 1 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 5 4 5
Attulus caricis (Westring, 1861) 4 4 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 4 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 5 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 5 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 4 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 2 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (145 použitých nálezů)
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 2 3 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 3 3 4
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 3 7 0 5
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 5 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 3 5 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 0 3 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 21 15 2 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 4 1 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 4 4 4
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 2 0 1 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 4 4 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 2 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 5 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 4 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 2 6 10 5
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 11 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 7 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 5 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 4 5
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 4 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 27 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 8 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 5 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy