Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 6x 226x 33x 278x

Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757)

České jménosnovačka smrčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy278 nálezů, 127 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (I
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (167 použitých nálezů)
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3144352
Sklepávání2183043
Individuální sběr3137450
Zemní past76011
Prosev138011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (169 použitých nálezů)
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje712011
suché lesní lemy1001
horské smrčiny1001
Suťové lesy0101
paseky0101
Slatiniště518011
Kamenité sutě1505
Vrchoviště6609
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2304
Vlhké louky1928017
Xerotermní travinobylinná společenstva4404
Přechodová rašeliniště2305
Luční úhory2101
Pastviny4614
Xerotermy na jiných podkladech2606
Floristicky pestré křoviny1001
Květnaté bučiny4003
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1303
Křovinatý plášť lesa0201
Horské biotopy01002
Písečné přesypy3403
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Skalní a suťové biotopy0101
Porosty vysokých ostřic1302
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky2617
Močály0908
Reliktní bory na skalních podkladech5507
Kamenolom1203
Louky a pastviny1302
Smrkové monokultury29010
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Lesy3103
Trnkové křoviny3002
Bylinné porosty na březích potoků a řek1101
Pískovna1101
Skládky0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Břehy tekoucích vod1303
Mezofilní louky2203
Polní meze0101
Rašeliniště a slatiniště0502
Kultury listnáčů0021
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Acidofilní bukové bučiny0101
Lesní cesta0101
Ovocné sady1001
Lesní paseky01401
Skály nižších a středních výšek0402
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole4001
Kulturní lesy0001
Lužní lesy2001
Urbánní biotopy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy