Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 226× 42× 287×

Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757)

České jménosnovačka smrčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy287 nálezů, 131 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (I
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (287 použitých nálezů)
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3139452
Sklepávání2184245
Smyk3345756
Neurčeno38811112
Zemní past76011
Prosev138011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (287 použitých nálezů)
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké lesní lemy0101
Rašeliniště1016720
Podmáčené smrčiny0101
Lesní okraje712011
Horská vřesoviště0001
Suché lesní lemy1001
Neurčeno44663109
Suťové a roklinové lesy0202
Porosty borůvek2305
Horské smrčiny1102
Paseky01502
Luční ostřicové mokřady518011
Kamenité suti nižších poloh1505
Mokré louky1928017
Xerotermní travinobylinná společenstva4404
Úhory2101
Pastviny4715
Suché louky2606
Suché křoviny4305
Bučiny nižších poloh4104
Suché doubravy1303
Horské biotopy01002
Písčiny3403
Skalní stepi na vápenci0202
Skalní a suťové biotopy0101
Ostřicové porosty stojatých vod1302
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky2617
Močály0908
Reliktní bory na skalách5507
Kamenolomy1203
Louky a pastviny1302
Výsadby jehličnanů29011
Dubohabřiny1001
Lesy3103
Bylinné porosty břehů1101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Ruderály0202
Lužní lesy nížin2102
Břehy tekoucích vod1303
Mezofilní louky2203
Výsadby listnáčů0021
Lesní cesta0101
Ovocné sady s luční vegetací1001
Stinné skály nižších poloh0402
alpínské trávníky4001
 SamciSamiceMláďataNálezy