Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 26x 11x 392x 29x 458x

Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757)

České jménosnovačka smrčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy458 nálezů, 126 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (I
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (165 použitých nálezů)
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání2383046
Smyk5349365
Individuální sběr2541448
Prosev2103
Zemní past0101
?0302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (164 použitých nálezů)
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché lesní lemy1001
horské smrčiny1001
paseky01502
luční ostřicové mokřady518011
kamenité suti nižších poloh1505
rašeliniště714015
horská vřesoviště2304
mokré louky1928017
Xerotermní travinobylinná společenstva4404
úhory2101
pastviny4614
travnaté stepi2606
suché křoviny4305
bučiny nižších poloh4104
dubohabřiny2304
Horské biotopy01002
písčiny3403
skalní stepi na vápenci0202
Skalní a suťové biotopy0101
ostřicové porosty stojatých vod1302
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky2617
Močály0807
reliktní bory na skalách4405
kamenolomy1203
Louky a pastviny1302
Lesní okraje710010
výsadby jehličnanů29011
Lesy3103
bylinné porosty břehů1101
pískovny1101
ruderály0202
lužní lesy nížin0101
Břehy tekoucích vod1303
00000001001
mezofilní louky2304
Kultury listnáčů0021
podmáčené smrčiny0101
Lesní cesta0101
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
osluněné skály nižších poloh0402
alpínské trávníky4001
údolní jasanoolšové luhy2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019