Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 226× 40× 285×

Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757)

České jménosnovačka smrčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy285 nálezů, 130 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop. (I
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (285 použitých nálezů)
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání2184245
Smyk3345756
Neurčeno38811112
Individuální sběr3137450
Zemní past76011
Prosev138011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (285 použitých nálezů)
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Podmáčené smrčiny0101
Lesní okraje712011
Rašeliniště1015719
Horská vřesoviště0001
Suché lesní lemy1001
Neurčeno44663109
Suťové a roklinové lesy0202
Porosty borůvek2305
Horské smrčiny1102
Paseky01502
Luční ostřicové mokřady518011
Kamenité suti nižších poloh1505
Mokré louky1928017
Xerotermní travinobylinná společenstva4404
Úhory2101
Pastviny4715
Suché louky2606
Suché křoviny4305
Bučiny nižších poloh4104
Suché doubravy1303
Horské biotopy01002
Písčiny3403
Skalní stepi na vápenci0202
Skalní a suťové biotopy0101
Ostřicové porosty stojatých vod1302
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky2617
Močály0908
Reliktní bory na skalách5507
Kamenolomy1203
Louky a pastviny1302
Výsadby jehličnanů29011
Dubohabřiny1001
Lesy3103
Bylinné porosty břehů1101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Ruderály0202
Lužní lesy nížin2102
Břehy tekoucích vod1303
Mezofilní louky2203
Výsadby listnáčů0021
Lesní cesta0101
Ovocné sady s luční vegetací1001
Stinné skály nižších poloh0402
alpínské trávníky4001
 SamciSamiceMláďataNálezy