Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Not endangered 13x 6x 226x 33x 278x

Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757)

Czech namesnovačka smrčková
Threat levelNot endangered
Records278 nálezů, 127 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Holop. (I
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (167 used records)
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk3144352
Sklepávání2183043
Individuální sběr3137450
Zemní past76011
Prosev138011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (169 used records)
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní okraje712011
suché lesní lemy1001
horské smrčiny1001
Suťové lesy0101
paseky0101
Slatiniště518011
Kamenité sutě1505
Vrchoviště6609
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2304
Vlhké louky1928017
Xerotermní travinobylinná společenstva4404
Přechodová rašeliniště2305
Luční úhory2101
Pastviny4614
Xerotermy na jiných podkladech2606
Floristicky pestré křoviny1001
Květnaté bučiny4003
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1303
Křovinatý plášť lesa0201
Horské biotopy01002
Písečné přesypy3403
Skalní stepi na vápencových podkladech0202
Skalní a suťové biotopy0101
Porosty vysokých ostřic1302
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky2617
Močály0908
Reliktní bory na skalních podkladech5507
Kamenolom1203
Louky a pastviny1302
Smrkové monokultury29010
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Lesy3103
Trnkové křoviny3002
Bylinné porosty na březích potoků a řek1101
Pískovna1101
Skládky0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Břehy tekoucích vod1303
Mezofilní louky2203
Polní meze0101
Rašeliniště a slatiniště0502
Kultury listnáčů0021
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Acidofilní bukové bučiny0101
Lesní cesta0101
Ovocné sady1001
Lesní paseky01401
Skály nižších a středních výšek0402
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole4001
Kulturní lesy0001
Lužní lesy2001
Urbánní biotopy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords