Kvadráty: 6343
  Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 5x 5x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (56 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 2 0 3
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 3 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 3 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 3 0 6
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 14 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 6 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 4 0 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 2 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 3 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 3 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 3 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 3 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 12 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy