Nálezy podle období
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 11x 210x 58x 288x

Micrommata virescens (Clerck, 1757)

České jménomaloočka smaragdová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy288 nálezů, 124 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (187 použitých nálezů)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk294512292
Individuální sběr10293250
Pozorování3474
Zemní past11131129
Prosev1416
Sklepávání0213
Eklektor0123
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (173 použitých nálezů)
Micrommata virescens (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje2415
Lesní paseky7143221
luční ostřicové mokřady1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0022
Bylinný lem lesa3313
Močály121112
Kulturní lesy0093
lužní lesy nížin0031
suché doubravy1001
Suťové lesy0101
suché lesní lemy0011
zahrady0011
Rašeliniště a slatiniště0347
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Vlhké louky132113
Smrkové monokultury21216
Vrchoviště141312
Přechodová rašeliniště0202
Porosty vysokých ostřic0202
Acidofilní bukové bučiny0042
Lesy1113
Xerotermní travinobylinná společenstva0054
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0082
Horské buko-jedlové lesy1303
Kosodřevina0011
Pastviny1023
Louky341412
Suťové a roklinové lesy0302
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Louky a pastviny1112
Křovinatý plášť lesa1001
Pískovna2001
Luční úhory1012
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0032
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2022
Xerotermy na jiných podkladech0123
Lužní lesy2334
Břehy tekoucích vod0021
Bažinné olšiny1053
Mezofilní louky0101
Urbánní biotopy0011
Kultury listnáčů2223
Lesní cesta1197
Acidofilní bory0011
Cesty, silnice0011
Křoviny a skupiny stromů mimo les1413
Přirozené lesy0291
Kamenité sutě1001
Kamenolom0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0101
Kultury jehličnanů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy