Kvadráty: 6974
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 14x 14x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 4x 4x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 4x 5x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dasumia carpatica Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 4x 6x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 1x 1x
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lacinius horridus Lacinius horridus (Panzer, 1794) 1x 1x
Mitopus morio Mitopus morio (Fabricius, 1799) 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 3x 3x
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 2x 3x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 6x 8x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 4x 5x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trogulus nepaeformis Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (149 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 10 0 6
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 14
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 4 0 0 4
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 5 6 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 4 0 0 4
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 4 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 2
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 5 5 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 3 1 0 3
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 10 10 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 6
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 3 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 3 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 3 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 11 3 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 4 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 18 2 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 2 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 4 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 5 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 1 1 0 1
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 0 0 1 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (149 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 10 0 6
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 14
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 4 0 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Dictyna uncinata Thorell, 1856 4 0 0 4
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 2 0 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 2 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 2 0 6
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 3 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 3 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 11 3 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 2 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 5 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Mitopus morio (Fabricius, 1799) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 5 6 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 4 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 3 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 2 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 1 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 5 5 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 2 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 10 10 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 4 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 18 2 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 4 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 0 0 1 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy