Kvadráty: 6974
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 7x 7x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x 4x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 2x 6x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 1x 3x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 3x 7x
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 1x 3x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 3 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 3 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 3 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 4 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 18 2 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 2 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 4 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (60 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 3 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 1 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 3 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 5 6 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 4 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 3 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 2 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 5 5 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 2 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 4 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 10 10 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 4 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 18 2 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 4 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 2 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019