Kvadráty: 6476 6474 7073 6673 7072 6974
  Nálezy podle období  
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený 10× 16×

Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882)

České jménošestiočka karpatská
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy16 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1997, J. Král, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2022 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníEuropean - C [Mor.]
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
semi-natural (Preference: Nízká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-900

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5908
Zemní past5306
Neurčeno1212
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Horské bučiny1102
Neurčeno2313
Horské smrčiny0101
Dubohabřiny3102
Výsadby jehličnanů2002
Výsadby listnáčů1001
Lesy1102
Bučiny nižších poloh0101
Přirozené lesy0301
Suťové a roklinové lesy1301
 SamciSamiceMláďataNálezy