Kvadráty: 6476
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 39× 39×
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 71× 76×
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 19× 27×
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 71× 79×
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 13× 14×
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 51× 53×
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 57× 66×
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cicurinidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona similis Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 21× 21×
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 54× 57×
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dasumia carpatica Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 17×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Asthenargus paganus Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 11× 12×
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 22× 22×
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 110× 110×
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 72× 72×
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 17× 17×
Mansuphantes arciger Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 48× 48×
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený 38× 38×
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax gibbifer Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 10× 10×
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis carpatica Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Porrhomma campbelli Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Saloca kulczynskii Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Téměř ohrožený 13× 13×
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 22× 22×
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 87× 87×
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 75× 75×
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 10× 11×
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 18× 20×
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 14× 14×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus rupicola Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12× 14×
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 10×
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
Robertus truncorum Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila rauda Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1370 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 212 31 13 38
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 710 43 80 72
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 15 6 0 27
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 325 42 65 76
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 10 3 0 14
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 37 1 5 20
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 292 24 16 66
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 0 1 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 2 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 2
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 26 2 1 14
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 150 27 19 56
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 35 1 0 17
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 6
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 4 0 9
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 2 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 3 1 0 11
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 2 0 5
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 18 1 0 21
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 364 301 11 101
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 397 184 5 28
Erigone atra Blackwall, 1833 0 3 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 4
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 8
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 3
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 6
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 15 1 17
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 7 1 0 5
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 2 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 34 29 0 46
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 3
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 23 34 7 32
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 1 4
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 3 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 4 0 10
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 2 0 3
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 3
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 5 0 0 12
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 23 5 0 22
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 144 166 36 82
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 3 0 4
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 5 1 1 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 82 100 14 73
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 1 0 10
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 5 1 0 7
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 1 1 19
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 5
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 1 0 8
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 5
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 7 0 0 7
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 5 1 3 11
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 10 8
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 3 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 10
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 2
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 1 0 6
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 0 1 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 6 1 1 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 50 3 30 32
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 3
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 1 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 3 3 2 5
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 1 5 7
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 2 2 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 62 0 8
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 787 271 90 44
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 4 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 27 7 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 5 4 0 6
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 2 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 1 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 1 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 15 2 7
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 1 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 2 0 2 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 6 2 2 4
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 7 1 3 4
Ozyptila rauda Simon, 1875 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 0 2 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 41 24 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1370 použitých nálezů)
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 212 31 13 31
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 709 43 80 52
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 7 6 0 12
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 323 43 65 54
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 10 3 0 9
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 86 4 35 51
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 264 24 16 43
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 2 0 4
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 1 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 0 1 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 2 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 4 3 2 6
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 30 3 6 20
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 149 27 19 40
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 1 2 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 4 0 4
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 1 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 2 0 5
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 18 1 0 5
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 406 387 11 94
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1184 455 95 71
Erigone atra Blackwall, 1833 0 3 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 4 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 2 0 5
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 15 1 15
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 7 1 0 5
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 2 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 35 29 0 36
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 28 38 7 31
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 1 4
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 1 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 3 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 4 0 10
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 3 2 0 4
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 2 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 5 0 0 4
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 23 5 0 15
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 148 168 36 72
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 3 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 5 1 1 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 85 103 14 59
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 2 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 5 1 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 1 1 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 1 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 9 15 2 13
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 5 2 4 12
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 11 9
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 2 3 6
Robertus scoticus Jackson, 1914 1 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 4 0 3 5
Theridion pinastri L. Koch, 1872 6 2 2 4
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 13 2 4 8
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 28 0 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 3
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 33 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 3
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 3
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 4
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 0 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 0 0 2
Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 4
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 4
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 5
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 3
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 4
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 4
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 6
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 6
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 7
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 6
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 3
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 21 6 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Ozyptila rauda Simon, 1875 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy