Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 35x 27x 64x

Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872)

České jménoplachetnatka kavernová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy64 nálezů, 30 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (52 použitých nálezů)
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev3403
Individuální sběr2304
Zemní past564044
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (32 použitých nálezů)
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy1001
kamenité suti nižších poloh1101
Kamenité sutě5004
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Skály nižších a středních výšek1001
Jeskyně0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Pískovcová skalní města2002
Borové monokultury2002
Přirozené lesy2102
Acidofilní bukové bučiny6406
Smrkové monokultury5004
Květnaté bučiny4104
Kulturní lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy