Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 15x 692x 39x 748x
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený 12x 34x 46x
Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený 6x 91x 97x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 4x 69x 27x 100x
Centromerus dilutus (O. P.-Cambridge, 1875) Nezvěstný 2x 2x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 7x 302x 12x 321x
Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený 2x 12x 14x
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 4x 64x 3x 71x
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 4x 7x 618x 13x 642x
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) Silně ohrožený 6x 6x
Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) Kriticky ohrožený 6x 6x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 527x 12x 539x
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený 2x 89x 91x
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 48x 6x 54x
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 118x 17x 139x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 22x 1934x 114x 2078x

Fotografie

Centromerus arcanusCentromerus dilutus

Centromerus incilium
Centromerus levitarsis
Centromerus pabulator


Centromerus prudens


Centromerus silvicola
Centromerus sylvaticus
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2272 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 909 289 0 241
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 14 3 0 11
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 178 60 3 40
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 57 6 0 47
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 213 151 0 128
Centromerus leruthi Fage, 1933 6 0 0 6
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 30 13 0 17
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 2154 1023 0 290
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) 2 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 362 147 0 215
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 45 10 0 22
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 31 6 0 17
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 84 29 0 57
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3713 1559 324 810
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 136 312 0 78
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 4 4 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 4 0 4
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 4 8 0 10
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 6 8 0 7
Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 5 52 0 32
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 11 21 0 14
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 3 8 0 7
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 9 16 0 8
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 21 38 0 37
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 25 72 0 30
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 1 0 2
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 4 0 5
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 3 3 0 3
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 6 13 0 10
Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 10 0 12
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 5 4 0 7
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 6 0 6
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 35 30 0 38
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 4 7 0 11
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 8 5 0 12
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 5 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 206 45 10
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 8 0 4
?SamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 4 0 2
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1951 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 338 175 0 102
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 1 1 0 2
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 26 16 0 18
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 210 98 0 36
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 6 9 0 9
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 13 13 0 14
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 15 4 0 15
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 9 0 3
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 19 23 0 21
Centromerus leruthi Fage, 1933 0 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 16 7 0 9
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 182 74 0 55
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 30 9 0 21
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 19 27 0 18
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 3 3 0 4
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 35 36 0 43
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 11 5 0 10
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 7 2 0 4
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 6 0 0 5
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 7 0 6
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 22 12 0 13
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 5 7 0 4
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 4 8 0 6
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 81 52 0 38
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 1 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 4 4 0 5
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 0 0 3
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 18 4 0 13
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 33 6 0 16
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 143 42 0 41
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 10 5 0 10
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 68 34 0 40
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 12 18 0 14
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 32 6 0 16
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 37 54 0 16
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 6 1 0 5
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 3 3 0 5
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 36 17 0 22
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 0 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 6 2 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 23 10 0 24
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 3 0 0 3
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 43 8 0 15
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 5 17 0 13
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 72 41 0 36
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 69 46 0 32
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 3 0 0 3
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 2 3 0 3
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 3 3 0 5
Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 5 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 76 18 0 18
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 6 7 0 5
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 2 1 0 2
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 3 3 0 4
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 21 6 0 9
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 166 42 0 39
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 139 125 0 28
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 65 10 0 19
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 12 8 0 10
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 77 39 0 17
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 704 151 0 30
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 8 6 0 8
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 137 52 3 28
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 14 7 0 9
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 39 17 0 16
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 13 3 0 6
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 57 26 0 21
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 3 1 0 3
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 78 14 0 18
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 16 21 0 13
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 63 19 0 24
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 10 6 0 8
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 2 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 30 6 0 11
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 19 35 0 21
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 3 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 65 21 0 8
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 3 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 6 2 0 6
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 377 326 0 36
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus leruthi Fage, 1933 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 603 313 0 43
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 29 10 0 18
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 15 0 0 6
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 65 18 0 17
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 6 5 0 5
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 97 31 0 33
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) 1 3 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 38 27 0 32
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 2 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 8 0 8
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 64 13 0 29
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 16 6 0 13
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 18 2 0 6
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 4 3 0 5
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 5 2 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 6 0 9
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 73 15 0 3
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 90 34 0 18
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 8 0 3
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 10 0 13
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 0 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 21 11 0 17
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 40 5 0 12
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 35 16 0 8
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 76 52 0 10
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 4 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 14 4 0 7
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 86 14 0 18
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 91 55 0 21
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 48 14 0 21
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 4 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 109 24 0 17
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 33 7 0 7
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 233 106 0 9
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 2 3 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 2 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 79 16 0 13
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 4 0 0 3
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 18 8 0 10
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 13 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 94 12 0 10
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 21 17 0 13
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 17 6 0 13
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 1 0 3
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 202 346 14
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 3 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 2 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 167 43 0 10
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 111 15 0 13
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 149 23 0 10
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 4 0 4
Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 5 0 5
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 8 0 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 125 83 0 8
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 2 0 2
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 73 12 0 5
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 6 2 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 2 8 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 0 0 3
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 6 3 0 4
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 16 1 0 4
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 3 0 3
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 0 0 2
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 3 1 0 2
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019