Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 120× 57× 183×
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 121× 30× 154×
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 45× 62×
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 21× 25×
Entelecara obscura Entelecara obscura Miller, 1971 Nezvěstný
Entelecara omissa Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 Kriticky ohrožený

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (427 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 31 35 0 67
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 16 55 0 62
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 12 1 22
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 18 0 11
Entelecara obscura Miller, 1971 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 26 55 0 34
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 10 54 0 36
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 9 0 6
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 4 9 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 26 16 0 28
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 8 16 0 24
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 1 3
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 3 8 0 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 12 13 0 17
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 8 13 0 13
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 10 0 12
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 2 3 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 11 14 2 17
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 5 13 0 13
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 9 27 7
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 2 2 0 3
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 3 0 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 13 0 9
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 6 10 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 15 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 21 6 0 8
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 8 0 0 7
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (428 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 40 31 0 74
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 9 37 0 49
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 18 28 25
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 15 0 9
Entelecara obscura Miller, 1971 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 9 17 0 19
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 3
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 10 11 0 14
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 22 3 0 6
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 7 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 4 5 0 8
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 9 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 5 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 13 0 11
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 7 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 8 0 8
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 10 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 3 7 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 4 5 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 6 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 7 0 5
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 8 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 3 8 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 8 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 2
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 3 0 0 3
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 9 0 5
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 2 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 4 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 4 0 6
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 5 0 4
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 13 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 3 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 18 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 7 7 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 1 0 4
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 5 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 3 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 1 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 2 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 0 0 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 9 1 0 2
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky