Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x 120x 52x 178x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 3x 121x 24x 148x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 5x 45x 9x 62x
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 21x 3x 24x
Entelecara obscura Entelecara obscura Miller, 1971 Nezvěstný 1x 1x
Entelecara omissa Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 Kriticky ohrožený 3x 3x

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (416 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 31 35 0 67
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 16 55 0 62
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 12 1 22
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 18 0 11
Entelecara obscura Miller, 1971 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 26 55 0 34
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 10 53 0 35
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 9 0 6
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 4 9 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 26 16 0 28
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 8 12 0 20
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 1 3
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 3 8 0 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 12 13 0 17
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 8 12 0 12
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 10 0 12
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 2 3 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 9 13 2 14
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 5 13 0 13
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 9 27 7
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 3 0 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 12 0 8
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 6 10 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 15 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 21 6 0 8
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 8 0 0 7
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (416 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 39 30 0 72
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 9 33 0 45
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 18 28 25
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 15 0 8
Entelecara obscura Miller, 1971 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 9 17 0 19
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 3
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 9 11 0 13
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 22 3 0 6
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 7 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 4 5 0 8
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 9 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 5 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 13 0 11
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 7 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 8 0 8
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 10 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 8 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 3 8 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 3 7 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 4 5 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 6 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 5 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 8 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 2
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 3 0 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 4 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 13 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 2 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 9 0 5
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 5 0 4
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 3 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 18 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 3 0 5
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 7 7 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 1 0 4
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 5 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 3 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 1 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 2 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 0 0 2
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 9 1 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky