Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x 120x 43x 169x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 3x 121x 16x 140x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 5x 45x 9x 62x
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 21x 3x 24x
Entelecara obscura Entelecara obscura Miller, 1971 Nezvěstný 1x 1x
Entelecara omissa Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 Kriticky ohrožený 3x 3x

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (236 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 26 55 0 34
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 9 45 0 28
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 9 0 6
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 4 9 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 16 14 0 19
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 7 12 0 19
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 1 3
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 3 8 0 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 12 13 0 17
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 8 12 0 12
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 10 0 12
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 2 3 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 9 13 2 14
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 5 13 0 13
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 9 27 7
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 3 0 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 12 0 8
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 6 10 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 15 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 21 6 0 8
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 8 0 0 7
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (248 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 13 0 11
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 7 0 2
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 7 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 3 3 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 9 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 5 0 2
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 10 0 10
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 21 3 0 5
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 8 0 8
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 10 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 3 7 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 4 5 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 5 7 0 11
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 6 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 5 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 8 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 8 0 5
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 3 5 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 3
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 2
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 3 0 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 4 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 13 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 9 0 5
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 18 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 2 0 1
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 3
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 3 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 5 0 3
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 2
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 3 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 1 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 7 7 0 3
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 5 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 2 0 2
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 2 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 5 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky