Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x 120x 42x 168x
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 3x 121x 15x 139x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 5x 45x 9x 62x
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 21x 3x 24x
Entelecara obscura Miller, 1971 Nezvěstný 1x 1x
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 Kriticky ohrožený 3x 3x

Literatura

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (234 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 26 55 0 34
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 9 45 0 28
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 9 0 6
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 4 9 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 16 14 0 19
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 6 12 0 18
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 1 3
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 3 8 0 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 12 13 0 17
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 8 12 0 12
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 10 0 12
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 2 3 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 9 13 2 14
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 5 13 0 13
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 9 27 7
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 3 0 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 12 0 8
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 6 10 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 15 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 21 6 0 8
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 7 0 0 6
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (246 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 7 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 3 3 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 9 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 5 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 13 0 10
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 7 0 2
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 10 0 9
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 21 3 0 5
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 8 0 8
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 10 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 3 7 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 4 5 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 5 7 0 11
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 6 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 5 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 8 0 4
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 8 0 5
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 3 5 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 2
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 3 0 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 4 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 13 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 9 0 5
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 18 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 5 0 3
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 2 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 3 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 3
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 5 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 3 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 1 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 7 7 0 3
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 2 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 2 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 5 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky