Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 5x 217x 33x 261x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 5x 209x 13x 227x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 9x 86x 8x 109x
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 33x 3x 36x
Entelecara obscura Miller, 1971 Nezvěstný 2x 2x
Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1903 Kriticky ohrožený 6x 6x

Literatura

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (232 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 30 67 0 40
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 10 55 0 33
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 10 0 7
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 6 12 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 22 21 0 24
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 6 19 0 21
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 3 0 4
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 2 7 0 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 11 13 0 17
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 7 0 7
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 15 1 15
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 2 3 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 2 6
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 4 1 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 3 27 3
Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1903 3 0 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 3
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 11 10 0 8
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 15 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 21 6 0 8
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 0 0 5
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (239 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 8 12 0 14
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 3
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 13 0 10
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 7 0 2
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 6 0 4
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 3 3 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 9 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 5 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 8 0 8
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 10 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 4
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 3 7 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 4 5 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 10 0 7
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 21 3 0 5
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 8 0 4
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 1 0 5
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 6 0 5
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 5 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 2 1 0 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 8 0 4
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 3
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 3 0 2
Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1903 3 0 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 4 0 3
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 3 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 2
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 2 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 3 0 4
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 9 0 5
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 18 0 2
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 10 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 1 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 3 0 2
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 5 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 7 7 0 3
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 5 0 2
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 3 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 1 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 2 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 9 1 0 2
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 7 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020