Kvadráty: 5260 5259
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený 28× 28×

Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka severská
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy28 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález 1990 , Jan Vaněk
Areál rozšířeníEuropean - eM [Boh.] [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška1300-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (28 použitých nálezů)
Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past116121027
Individuální sběr1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (28 použitých nálezů)
Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) ENSamciSamiceMláďataNálezy
alpínské trávníky116121027
Rašeliniště1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky