Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 7x 121x 2x 132x

Minyriolus pusillus (Wider, 1834)

České jménopavučenka droboučká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy132 nálezů, 52 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-600-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (107 použitých nálezů)
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev740023
Individuální sběr1927018
Sklepávání1001
Zemní past2215029
Eklektor6364031
Smyk2505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (81 použitých nálezů)
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy3206
Pastviny1001
Smrkové monokultury6667035
Lesní okraje3403
Přechodová rašeliniště0101
Rašeliniště a slatiniště4406
Kamenité sutě5203
Horské smrčiny0204
Lesní paseky5403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Horské buko-jedlové lesy1404
Acidofilní bory2001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Vrchoviště1002
Pískovcová skalní města0001
Reliktní bory na skalních podkladech2203
Kultury listnáčů1001
Bažinné olšiny1102
Přirozené lesy0001
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky