Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 270x 21x 296x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 1x 1x 45x 4x 51x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (243 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 68 31 2 67
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 6 13 0 15
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 18 64 0 53
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 9 0 9
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 23 73 0 46
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 10 0 6
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 14 22 0 24
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 6 0 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 18 0 14
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (238 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 13 40 0 37
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 16 16 0 16
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 15 15 0 15
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 4 0 8
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 3
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 7 0 7
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 4 0 4
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 10 4 0 8
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 7 0 6
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 3
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 7 0 6
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 8 16 0 8
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 4 5 0 6
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 15 0 6
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 6 0 5
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 4 0 2
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 3 4 0 5
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 5 0 3
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 2 0 3
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 4 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 7 0 0 3
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 4 2 0 3
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 3 4 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 3 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 4 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Porosty chrastice rákosovitéSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 9 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky