Kvadráty: 5963
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus leruthi Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Collinsia distincta Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14× 14×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sittisax saxicola Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (490 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 26 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 2 0 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 1 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 12 10 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 10 2 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 2
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 2 0 2
Centromerus leruthi Fage, 1933 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 4 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 2 0 4
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 10 2 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 9 2 0 2
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 7 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 3
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 0 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 2 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 22 4 0 6
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 10 0 5
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 14 11 0 4
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 4 4 0 4
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 4 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 7 9 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 7 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 7 2 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 6 2 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 37 4 0 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 171 84 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 24 10 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 23 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 17 5 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 58 9 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 20 3 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 5 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 12 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 10 1 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 14 15 0 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 4 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 3 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 4 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 3 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 2 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 4 0 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 2 0 3
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 2 1 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 3 9 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 5 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 3 0 3
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 2 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 3 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 2 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Collinsia distincta (Simon, 1884) 11 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 16 0 0 3
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 5 5 0 3
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 6 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 14 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 23 6 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 3 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 1 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 742 129 0 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 3 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 2 1 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 5 6 0 4
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 40 51 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 3 0 3
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 7 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 3 6 5
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 4 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 7 1 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 4 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 7 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 10 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 4 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 2 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 2 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (490 použitých nálezů)
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 26 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 1 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 12 10 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 0 0 3
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 14 11 0 4
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 27 10 0 5
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 7 9 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 7 2 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 6 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 37 4 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 24 10 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 12 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 10 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 3 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 4 0 3
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 2 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 2 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 2 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 2 0 2
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 2 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 10 2 5
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 2 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 22 4 0 6
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 10 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 159 82 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 58 9 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 14 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 0 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 14 14 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 1 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 4 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 2 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 3 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 2 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 5 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 1 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 3 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 6 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 4 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 7 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 4 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 4 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 11 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 9 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 12 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 23 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 4 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 6 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 4 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Collinsia distincta (Simon, 1884) 11 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 15 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 5 3 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 3 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 741 124 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 40 51 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 2 9 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 7 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 11 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 7 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 7 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 4 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 6 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 3 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy