Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený 18× 19×

Collinsia distincta (Simon, 1884)

České jménopavučenka lužní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy19 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1962, B. Novák, Miller 1974b
Poslední nález 2003
Areál rozšířeníEuropean - eM?
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-1350

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Collinsia distincta (Simon, 1884) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0004
Zemní past8322014
Individuální sběr11001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Collinsia distincta (Simon, 1884) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0004
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny8119011
Suché louky1001
Břehy tekoucích vod0301
Bylinné porosty břehů11001
Ostatní pole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy