Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Collinsia distincta (Simon, 1884) Strongly endangered 18× 19×

Collinsia distincta (Simon, 1884)

Czech namepavučenka lužní
Threat levelStrongly endangered
Records19 nálezů, 7 kvadrátů
First record 1962, B. Novák, Miller 1974b
Last record 2003
Distribution areaEuropean - eM?
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude250-1350

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (19 used records)
Collinsia distincta (Simon, 1884) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno0004
Zemní past8322014
Individuální sběr11001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (19 used records)
Collinsia distincta (Simon, 1884) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno0004
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny8119011
Suché louky1001
Břehy tekoucích vod0301
Bylinné porosty břehů11001
Ostatní pole1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords