Kvadráty: 5948
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 12×
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 11× 13×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Phaeocedus braccatus Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
Zelotes exiguus Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 10×
Zelotes puritanus Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus brevipalpus Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10×
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Collinsia distincta Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 10× 10×
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Incestophantes crucifer Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Porrhomma rosenhaueri Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 15× 20×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 10× 16×
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (667 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 19 3 0 5
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 6 2 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 22 1 0 5
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 31 12 0 11
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 9 0 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 3 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 0 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 0 0 3
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 6 1 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 4 0 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 22 5 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 3 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 10 0 0 3
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 3 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 3 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 5 2 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 3 0 3
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 4 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 32 7 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 24 1 0 7
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 0 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 16 5 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 23 5 0 5
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 14 13 0 3
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 19 10 0 8
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 3 4 0 2
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 37 24 0 4
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 5
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 6 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 6 17 0 6
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 18 28 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 79 29 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 6 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 114 21 0 9
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 10 1 0 5
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Collinsia distincta (Simon, 1884) 28 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 2 0 3
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 19 18 0 10
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 99 2 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 38 1 0 4
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 2 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 5 0 0 3
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 20 3 0 5
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 12 1 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 41 15 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 5 0 8
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 6 9 0 3
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 5 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 16 16 0 8
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 2 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 11 2 0 7
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 7 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 1 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 0 2 1 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 2 2 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 6 0 6
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 7 0 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 5 0 4
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 6 0 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 1 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 4 3 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 12 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 0 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 27 5 0 9
Apostenus fuscus Westring, 1851 5 1 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 20 4 0 3
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 8 0 5
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 10 5 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 17 0 0 6
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 26 18 0 7
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 23 1 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 33 26 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 1 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 5 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 82 53 0 15
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 152 61 0 5
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 1 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 2 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 2 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 5 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 14 17 0 7
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 1 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 1 0 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4 1 0 4
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 6 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 7
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 4
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 0 0 4
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 2
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 7
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 0 0 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 0 0 3
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 3
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 4
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 5
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 9
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 11
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 4
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 4
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 5
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 3 14 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 1 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 1 6 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (667 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 7
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 4
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 0 0 4
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 2
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 7
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 0 0 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 0 0 3
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 3
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 4
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 5
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 9
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 11
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 4
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 4
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 5
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 18 3 0 4
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 21 0 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 28 9 0 6
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 3 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 0 0 3
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 6 1 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 22 5 0 4
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 3 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 3 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 4 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 31 7 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 9 1 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 0 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 16 5 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 7 1 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 6 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 12 2 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 12 1 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 41 14 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 4 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 7 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 6 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 3 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 1 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 2 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 12 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 17 3 0 5
Apostenus fuscus Westring, 1851 4 1 0 2
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 4 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 7 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 30 10 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 151 61 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 2 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 1 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 6 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 3 0 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 3 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 4 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 13 0 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 2 0 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 3 10 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 2 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 63 10 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 5 1 0 4
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 18 16 0 7
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 2 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 1 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 2 2 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 9 1 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 6 3 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 8 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 18 20 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 12 22 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 2 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 6 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 8 0 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 16 4 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 12 13 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 13 4 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 6 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 16 26 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 79 29 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 39 8 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 5 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 98 2 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 36 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 6 9 0 3
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 4 0 2
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 2 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 3 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 4 0 3
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 5 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 18 3 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 8 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 0 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 13 6 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 22 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 15 6 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 4 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 39 21 0 4
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 12 15 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 4 6 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 3 3 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 5
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 6 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Collinsia distincta (Simon, 1884) 28 1 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 20 3 0 5
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 15 11 0 5
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 5 0 2
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 40 38 0 6
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 1 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 1 6 1 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy