Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený 38× 11× 49×

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895)

České jménoskálovka malá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy49 nálezů, 11 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Poslední nález 2021 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4823033
Neurčeno00010
Sklepávání0101
Individuální sběr1203
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno177021
Kamenolomy3305
Suché louky14708
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stinné skály nižších poloh5404
Acidofilní bory5103
Lesní okraje1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy2403
Skalní stepi na vápenci2002
 SamciSamiceMláďataNálezy