Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený 38× 12× 50×

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895)

České jménoskálovka malá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy50 nálezů, 11 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (50 použitých nálezů)
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1304
Zemní past4823033
Neurčeno00010
Sklepávání0101
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách0101
Neurčeno177021
Kamenolomy3305
Suché louky14708
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stinné skály nižších poloh5404
Acidofilní bory5103
Lesní okraje1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy2403
Skalní stepi na vápenci2002
 SamciSamiceMláďataNálezy