Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Endangered 38x 10x 48x

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895)

Czech nameskálovka malá
Threat levelEndangered
Records48 nálezů, 11 kvadrátů
First record 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Last record 2009
Distribution areaPalaearctic - Transp. [Boh.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-300-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (48 used records)
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno00010
Zemní past4723032
Sklepávání0101
Individuální sběr1203
Prosev1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (48 used records)
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno167020
Kamenolomy3305
Suché louky14708
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Stinné skály nižších poloh5404
Acidofilní bory5103
Lesní okraje1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy2403
Skalní stepi na vápenci2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords