Kvadráty: 6048
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 207x 207x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 130x 1x 132x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 210x 1x 211x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 5x 6x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 59x 2x 61x
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 15x 3x 18x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 46x 47x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 84x 85x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 17x 17x
Anyphaena furva Anyphaena furva Miller, 1967 Silně ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 12x 13x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 3x 3x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 11x 12x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 2x 3x
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 4x 5x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 7x 8x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 15x 1x 16x
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 6x 6x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 3x 3x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 4x 5x
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 22x 22x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 52x 52x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Altella biuncata Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 2x 2x
Brommella falcigera Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený 1x 1x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 2x 2x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 5x 5x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13x 2x 15x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 28x 2x 30x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 98x 1x 99x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 37x 37x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 10x 1x 11x
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 3x 3x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 45x 5x 51x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 5x 1x 7x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 5x 5x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 4x 1x 6x
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 9x 1x 10x
Echemus angustifrons Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 17x 1x 18x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 5x 5x
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 6x 6x
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x 2x
Haplodrassus cognatus Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 13x 1x 15x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 34x 1x 35x
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 13x 13x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 9x 1x 10x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 5x 5x
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 2x 2x
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 11x 11x
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 22x 1x 23x
Zelotes exiguus Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený 2x 2x 4x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x 2x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 35x 4x 40x
Zelotes puritanus Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený 4x 1x 5x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 26x 1x 28x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 5x 5x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 61x 61x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 9x 10x
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 6x 6x
Hahnia ononidum Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 17x 17x
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený 6x 6x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 19x 19x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 7x 7x
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 2x 2x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 6x 6x
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 1x 1x
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 7x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 3x 3x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 12x 12x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 7x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 27x 28x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený 11x 11x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 3x 4x
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 5x 5x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 35x 35x
Centromerus leruthi Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 70x 70x
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 3x 3x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 12x 12x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 76x 77x
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 26x 26x
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 3x 1x 4x
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Collinsia distincta Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený 12x 12x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 11x 11x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 32x 32x
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený 21x 21x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 83x 83x
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 69x 69x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 111x 112x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 4x 4x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 9x 9x
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 3x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 25x 25x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 8x 9x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený 3x 1x 4x
Formiphantes lephthyphantiformis Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Není ohrožený 1x 1x
Frontinellina frutetorum Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 1x 1x
Glyphesis servulus Glyphesis servulus (Simon, 1881) Silně ohrožený 3x 3x
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 8x 8x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 6x 6x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 35x 35x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 2x 2x
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Incestophantes crucifer Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Ohrožený 1x 1x
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 4x 1x 6x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 3x 3x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 10x 10x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 13x 13x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený 28x 28x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 25x 25x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 23x 23x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 15x 16x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Macrargus carpenteri Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) Ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 88x 88x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 41x 41x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 10x 10x
Megalepthyphantes collinus Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 7x 7x
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 33x 33x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 73x 73x
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 1x 1x
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 9x 9x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 10x 10x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 6x 7x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 37x 37x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 9x 9x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 26x 27x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 28x 28x
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 3x 3x
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 1x 1x
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený 2x 2x
Parapelecopsis nemoralis Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) Ohrožený 2x 2x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 5x 5x
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 11x 11x
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 5x 6x
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený 6x 6x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma montanum Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený 4x 4x
Porrhomma myops Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma profundum Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 Silně ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 15x 16x
Pseudocarorita thaleri Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Ohrožený 1x 1x
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený 2x 2x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 26x 26x
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 7x 8x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 10x 11x
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 1x 1x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 5x 6x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 39x 39x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 43x 44x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 127x 1x 128x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 10x 1x 11x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 98x 98x
Tenuiphantes zimmermanni Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Ohrožený 8x 8x
Theonina cornix Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený 2x 2x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 14x 15x
Trichoncus auritus Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený 5x 1x 6x
Trichoncyboides simoni Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) Ohrožený 2x 2x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 19x 1x 20x
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 12x 12x
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 11x 11x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 30x 30x
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 37x 37x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 13x 14x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 1x 7x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 23x 1x 24x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria monoceros Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený 2x 2x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 7x 7x
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 20x 20x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 40x 41x
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 20x 1x 21x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 39x 2x 42x
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 3x 3x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 20x 3x 24x
Sagana rutilans Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 1x 10x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 14x 14x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 3x 3x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 17x 1x 18x
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 11x 1x 12x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 1x 8x
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 14x 2x 16x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 9x 1x 10x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 8x 1x 9x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 1x 5x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 27x 28x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 13x 13x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 26x 1x 27x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 5x 5x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 7x 8x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 14x 1x 15x
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 11x 1x 12x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 8x 8x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 2x 3x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 8x 8x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 3x 3x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 115x 1x 117x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 36x 3x 40x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 5x 5x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 2x 4x 6x
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 12x 12x
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 4x 1x 5x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 12x 1x 14x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 4x 4x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 6x 7x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 6x 6x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus rufus Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený 1x 1x
Thanatus atratus Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Thanatus sabulosus Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 8x 8x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 5x 1x 7x
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 10x 11x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 22x 4x 27x
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 1x 7x 5x 13x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 6x 4x 10x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 1x 4x
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 12x 13x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 4x 4x
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 5x 2x 7x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Leptorchestes berolinensis Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 1x 1x
Neon levis Neon levis (Simon, 1871) Kriticky ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 7x 7x
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 3x 3x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 3x
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 2x 6x 8x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 4x 4x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 9x 3x 13x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x 2x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený 3x 3x
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 21x 22x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 6x 7x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 2x 3x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 30x 31x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 7x 7x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 4x 5x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 5x 5x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 3x 4x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 7x 1x 8x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 17x 18x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x 1x 3x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 3x 3x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 5x 1x 6x
Euryopis laeta Euryopis laeta (Westring, 1861) Silně ohrožený 1x 1x 2x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 4x 1x 5x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 22x 22x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 19x 1x 20x
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 2x 2x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 6x 1x 7x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 2x 2x
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený 2x 2x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 12x 13x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 5x 2x 7x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 10x 10x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 1x 2x
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 3x 3x
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 9x 9x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 8x 9x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 3x 3x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 7x 1x 9x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 15x 1x 16x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 9x 1x 10x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 6x 6x
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 15x 15x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 3x 1x 4x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 6x 1x 8x
Trachelidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cetonana laticeps Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Silně ohrožený 2x 2x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 17x 1x 18x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (4790 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1900 300 1 193
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 374 101 0 125
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 923 72 4 206
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 1 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 77 33 0 53
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 104 9 1 14
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 36 10 0 32
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 215 30 0 76
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 4 29 7
Anyphaena furva Miller, 1967 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 6 1 3 7
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 10 11 127 5
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 3 1 0 4
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 2 0 4
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 3 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 9 0 0 9
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 9 0 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 11 13 0 18
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 183 60 3 48
Altella biuncata (Miller, 1949) 1 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 8 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 17 5 2 10
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 30 7 4 25
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 147 88 11 93
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 46 32 1 30
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 13 2 0 6
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 3 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 154 27 10 44
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 25 5 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 4 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 29 4 0 9
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 24 6 1 12
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 4 2 0 4
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 1 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 12 8 0 10
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 39 7 0 27
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 7 7 4 10
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 6 4 0 5
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 2 0 2
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 11 4 0 9
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 31 20 0 18
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 3 3 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 30 25 0 30
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 3 2 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 35 20 1 21
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 3 1 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 146 33 1 54
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 3
Hahnia helveola Simon, 1875 1 3 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 22 8 0 14
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 5 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 9 15 0 13
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 13 4 0 7
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 6 3 0 4
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 6 0 0 4
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 2 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 15 0 8
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 2 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 17 17 0 21
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 0 0 2
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 2 10 0 9
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 4 2 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 3 1 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 38 23 0 30
Centromerus leruthi Fage, 1933 2 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 157 45 0 64
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 6 1 0 3
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 10 4 0 9
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 201 46 0 71
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 61 5 0 23
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 1 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Collinsia distincta (Simon, 1884) 53 18 0 9
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 5 4 0 9
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 40 14 0 26
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 20 6 0 16
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 156 76 0 78
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 587 89 0 65
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 156 131 0 105
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 3 0 3
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 3
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 5 2 5
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 8 15 0 19
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 3 0 6
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 7 2 0 3
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Glyphesis servulus (Simon, 1881) 4 1 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 4 2 0 6
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 5 0 0 4
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 14 52 90 27
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 1 2 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 2 3 0 4
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 4 8 0 8
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 2 13 0 9
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 41 60 0 23
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 83 19 0 21
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 9 10 2 18
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 9 11 9
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 246 58 0 73
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 74 41 0 36
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 3 0 6
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 4 2 0 5
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 4 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 21 14 0 27
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 87 66 0 64
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 3 0 8
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 9 1 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 1 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 46 44 0 31
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 8 0 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 84 90 0 20
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 22 0 25
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 2 0 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 0 1 0 1
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 8 2 0 2
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 3 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 13 6 0 10
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 5 0 4
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 3 0 4
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 4 1 0 2
Porrhomma myops Simon, 1884 1 2 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 5 4 0 9
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) 6 1 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 1 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 53 1 0 18
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 3 1 0 4
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 3 0 9
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 2 1 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 30 38 0 35
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 120 39 0 35
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 255 277 3 113
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 8 3 0 9
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 152 150 1 89
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 22 14 0 7
Theonina cornix (Simon, 1881) 1 0 1 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 11 16 151 7
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 4 1 0 5
Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) 2 0 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 35 11 0 16
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 7 6 0 7
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 8 13 0 10
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 41 18 0 30
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 21 47 0 36
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 10 4 0 12
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 6 2 0 6
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 24 30 0 21
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 1 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 8 1 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 7 16 0 17
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 59 27 0 33
Agroeca cuprea Menge, 1873 19 11 0 15
Apostenus fuscus Westring, 1851 65 38 1 37
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 2 6 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 36 5 0 17
Sagana rutilans Thorell, 1875 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 30 2 0 6
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 47 22 0 10
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 15 2 0 12
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 16 5 0 8
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Arctosa figurata (Simon, 1876) 14 3 0 9
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 9 2 0 7
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 13 3 0 6
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 5 1 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 160 36 0 21
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 88 104 0 11
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 91 47 4 17
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 11 0 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 1 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 6 2 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 8 6 0 11
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 125 27 0 11
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 14 3 0 7
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 5 2 1 5
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 301 161 1 107
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 204 47 3 29
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 0 3
Zora manicata Simon, 1878 7 1 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 16 5 0 8
Zora silvestris Kulczyński, 1897 3 1 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 10 3 0 11
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 4 4 4 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 5 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 3 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 2 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 2 1 5
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 26 11 0 21
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 6 6 0 11
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 6 1 0 7
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 6 2 0 3
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 6 0 0 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 2 1
Neon levis (Simon, 1871) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 4 0 0 4
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 2 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 20 7 9 6
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 3 5 0 5
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 6 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 17 3 1 15
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 3 0 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 3 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 17 17 7 21
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 7 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 2 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 2 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 8 1 0 5
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 12 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 8 8 14 9
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 2 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 2
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 9 10 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 19 6 0 16
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 9 6 0 16
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 3
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 2 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 2 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 2 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 2 22 4
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 3 0 5
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 7 4 2 10
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 154 44 0 7
Xysticus audax (Schrank, 1803) 5 2 0 6
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 15 1 0 9
Xysticus kochi Thorell, 1872 6 6 0 7
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 1 0 4
Xysticus luctator L. Koch, 1870 21 3 0 13
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 3 0 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 1 0 3
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 16 2 1 13
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 9
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 5
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 7
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 9
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Anyphaena furva Miller, 1967 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 5
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 4
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 5
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 5
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 0 0 4
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 6
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 5
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 7
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 0 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 5
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 3
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 5
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 9
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 6
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 5
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 4
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 2
Hahnia ononidum Simon, 1875 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 3
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 0 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 4
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 7
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 4
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 5
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Collinsia distincta (Simon, 1884) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 6
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 0 0 5
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 5
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 7
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 0 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 0 0 0 1
Glyphesis servulus (Simon, 1881) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 0 0 4
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 6
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 2
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 4
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 6
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 7
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 3
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 0 0 2
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 5
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 5
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 7
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 6
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 6
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 3
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 4
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 4
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 7
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 6
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 5
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 6
Sagana rutilans Thorell, 1875 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 4
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 6
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 8
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 8
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 9
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 4
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 5
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 0 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 6
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 3
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Euryopis laeta (Westring, 1861) 0 0 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 4
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 4
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 5
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 3 70 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 5 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 45 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 6 2
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 3 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 0 1 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 8 1 8 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 1 3
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 4 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 2 5 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 9 38 429 4
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 1 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 4 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 2 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 8 46 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 7 8 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 38 127 4
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 1 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 32 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 2 1 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 16 18 115 4
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 1 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 13 17 79 4
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 2 6 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 10 2 4
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 4 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 8 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 5 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 35 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 7 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 35 12 4
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 5 6 2
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 6 11 9 4
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 102 4
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 0 1 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 6 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 2 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 1 6 6
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 6 6 5
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 5 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 3 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 3 5 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 7 2 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 3 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 1 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 6 13 0 7
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 1 2
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 22 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 18 27 9 4
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 2 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 3
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 10 0 6
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 2 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 2 1 0 1
Neon levis (Simon, 1871) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 8 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 1 0 2
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 23 1 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 28 2 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 5 4 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 4 3 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 14 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4790 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 11
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 7 1 0 6
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 1 0 8
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 9
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 11 0 1 6
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 9
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Anyphaena furva Miller, 1967 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 7
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 3
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 4
Altella biuncata (Miller, 1949) 1 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 6
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 1 0 8
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 6
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 5
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 76 5 2 10
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 6
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 5
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 8
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 0 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 1 0 6
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 3
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 6
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 2 2 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 6 0 15
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 6
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 5
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 4
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 3
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 0 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 4
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 7
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 4
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 6
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Collinsia distincta (Simon, 1884) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 6
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 0 0 5
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 6
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 15 2 0 5
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 8
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 5 0 0 2
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 0 0 0 1
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Glyphesis servulus (Simon, 1881) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 0 0 2
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 3
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 3 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 0 0 4
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 6
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 2
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 5
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 6
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 6
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 7
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 4
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 3
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 0 0 2
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 5
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 6
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 7
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 8
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 1 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 3 0 7
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 3
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 4
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 4
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 2 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 7
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 6
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 1 0 8
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 0 8
Sagana rutilans Thorell, 1875 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 4
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 4
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 1 0 8
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 7
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 16 0 13
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 8
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 11 1 3 12
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora manicata Simon, 1878 5 1 0 5
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 4
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 5
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 4 0 9
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 2 4 0 7
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 3 1 0 5
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 3 0 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 19 5 9 6
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 3 0 6
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 7 0 0 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 6
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 3
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Euryopis laeta (Westring, 1861) 0 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 4
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 4
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 3
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 3 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 6
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 5
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 4
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 415 47 0 28
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 32 13 0 13
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 81 7 0 18
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 7 0 0 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 31 3 0 10
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 5 50 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 0 2 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 9 10 127 3
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 5 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 6 0 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 0 1 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 2 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 3 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 4 0 15 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 14 1 2 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 11 3 3 6
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 9 14 9 9
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 13 9 1 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 5 7 6
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 4 2 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 2 0 0 2
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 4 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 9 2 0 5
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 2 4 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 6 3 0 4
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 1 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 2 0 5
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 16 8 1 7
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 56 4 1 7
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 14 6 0 8
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 3 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 5 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 12 15 0 11
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 9 4 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 13 3 0 9
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 6 1 0 4
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 108 16 0 11
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 6 0 4
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 4 2 0 6
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 7 90 6
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 1 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 3 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 4 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 6 0 5
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 3 2 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 5 11 4
Macrargus rufus (Wider, 1834) 13 4 0 8
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 9 10 0 7
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 19 16 0 15
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 8 2 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 4 2 2
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 1 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 3
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 2 0 0 2
Panamomops mengei Simon, 1926 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 3 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 98 121 2 36
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 16 15 0 8
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 13 20 203 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 11 6 0 8
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 7 14 0 8
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 7 5 0 7
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 7 0 7
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 12 8 0 7
Apostenus fuscus Westring, 1851 13 14 1 8
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 6 1 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 64 13 4 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 27 10 0 3
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 1 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 47 47 1 26
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 32 8 0 7
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 15 4 0 6
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 1 0 4
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 2 5 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 2 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 3 1 0 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 10 9 9 7
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 2 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 6 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 17 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 5 7 20 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 2 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 17 16 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 7 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 25 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 0 2 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 11 0 0 4
Xysticus luctator L. Koch, 1870 12 1 0 4
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 1 1 2
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 418 69 0 35
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 21 9 0 14
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 17 2 0 14
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 6 2 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 30 0 0 8
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 7 0 7
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 6 0 0 6
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 7 4 0 7
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 6 1 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 16 3 0 9
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 2 0 3
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 8 1 0 3
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 4 1 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 26 12 0 15
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 20 1 0 7
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 47 9 0 10
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 361 49 0 23
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 30 29 0 18
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 3 0 3
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 4 7 0 4
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 6 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 34 9 0 9
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 18 16 0 14
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 1 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 50 34 0 26
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 5 0 6
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 3 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 9 2 0 4
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 4 0 2
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 114 108 0 38
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 34 9 0 12
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) 2 0 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 8 11 0 8
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 19 7 0 10
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 9 26 0 19
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 2 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 13 25 0 11
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 2 0 3
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 2 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 3 1 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 24 17 0 10
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 98 17 0 8
Trochosa terricola Thorell, 1856 87 50 0 23
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 3 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 1 1 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4 3 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 10 1 0 9
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 4
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 18 4 0 10
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 21 8 0 8
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 54 3 0 24
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 15 6 0 11
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 78 9 0 10
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 21 0 0 9
Anyphaena furva Miller, 1967 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 6 2 0 6
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 10 5 0 8
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 24 19 1 16
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 15 16 0 14
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 17 1 0 5
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 1 3 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 47 7 0 15
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 20 1 0 5
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 20 5 0 6
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 29 17 0 13
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 2 2 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 12 10 0 8
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 3 0 7
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 4 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 16 7 0 9
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 12 2 0 6
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 9 1 0 3
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 6 2 0 6
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 3 0 6
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 5 5 0 7
Glyphesis servulus (Simon, 1881) 4 1 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 2 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 3 2 0 3
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 42 60 0 22
Macrargus rufus (Wider, 1834) 10 1 0 4
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 2 2 0 4
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 14 26 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 2
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 1 2 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 1 1 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 7 9 0 9
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 5 0 7
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 2
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 2 1 0 2
Theonina cornix (Simon, 1881) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 1 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 5 11 0 7
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 2 6 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 32 3 1 13
Sagana rutilans Thorell, 1875 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 11 1 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 5 1 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 10 5 0 9
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 77 13 0 5
Zora manicata Simon, 1878 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 0 3
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 3 4 4 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 3 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 2 0 5
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 3 0 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 5 1 0 4
Neon levis (Simon, 1871) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 2 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 4 0 4
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 5 0 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 9 5 0 9
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 2 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 7 1 0 5
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 499 103 0 46
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 112 31 1 30
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 154 9 0 41
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 5 0 6
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 14 4 4 16
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 57 11 2 21
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 1 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 26 9 0 16
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 0 0 4
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 3 0 0 3
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 3 3 8
Hahnia helveola Simon, 1875 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 1 0 3
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 39 8 0 13
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 4 2 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 3 0 6
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 4 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 1 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 66 19 0 16
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 13 15 0 15
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 58 18 0 18
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 0 0 5
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 18 26 9 12
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 3 0 4
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 17 0 0 4
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 10 16 0 11
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 34 31 0 24
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 3 2 0 3
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 4 0 5
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 4 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 6 3 0 5
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 10 4 0 7
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 31 4 0 5
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 2 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 186 29 0 19
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 90 13 0 18
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 200 8 0 31
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 19 6 0 13
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 12 2 0 7
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 76 26 0 16
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 11 7 0 12
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 9 2 0 6
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 3 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 4
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 4 0 4
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 21 9 0 14
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 36 3 0 6
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 6 1 0 6
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 10 3 0 9
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 29 17 0 21
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 10 0 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 45 31 0 22
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 2 3 0 3
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 3 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 59 2 0 6
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 0 0 4
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 41 26 0 20
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 0 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 1 3 0 4
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 3 1 0 4
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 1 0 5
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 2 0 7
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 6 0 6
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 12 2 0 7
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 23 28 0 18
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 0 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 21 5 0 6
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 3
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 2 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 7 0 5
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 4 0 0 5
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 115 18 1 14
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 66 21 0 21
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 167 16 1 22
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 25 13 0 14
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 6 3 0 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 29 6 0 9
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 19 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 4 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 15 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 6 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 2 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 38 7 0 10
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 1 1 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 46 15 0 15
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 10 6 0 6
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 39 7 0 8
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 58 14 0 16
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 2 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 22 2 0 7
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 1 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 13 17 0 8
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 2 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 8 22 3
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 2 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 6 20 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 7 0 0 5
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 2 3 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 20 89 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 8 0 4
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 32 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 1 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 23 0 0 7
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 14 11 0 9
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 33 11 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 20 18 1 7
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 20 34 1 11
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) 21 13 0 6
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 4 1 24 3
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 3 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 33 9 0 8
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 0 0 5
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 4 0 4
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 2 6 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 3 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 2 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 14 5 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 12 1 0 8
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 6 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 2 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 84 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 2 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 14 1 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 15 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 2 0 4
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 6 0 0 6
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 3 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 3
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 14 8 0 10
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 4 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 3 1 0 2
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 10 4 0 6
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 2 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 10 4 0 8
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 23 16 0 16
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 1 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 9 12 0 10
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 5 0 0 3
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 3 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 2 2 0 2
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 3
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 3 1 0 4
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 31 9 0 12
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 2 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 3 1 0 4
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 28 2 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 47 21 0 9
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 3 2 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 9 0 0 3
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 6 1 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 88 104 0 11
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 2 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 5 0 5
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 30 23 0 9
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 8 3 0 5
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 10 4 0 8
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 3 2 0 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 6 2 0 3
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 2 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 2 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 7 1 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 2 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 2 0 3
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 2 0 4
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 154 44 0 7
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 6 6 0 7
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 29 6 0 13
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 2 1 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 83 5 0 19
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 8 5 0 6
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 25 3
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 13 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 47 18 0 12
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 4 1 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 2 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 5 0 6
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 1 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 5 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 7 7 0 8
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 10 2 0 6
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 43 8 0 10
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 1 0 4
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 3 0 4
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 10 3 0 7
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 54 29 0 19
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 23 11 0 16
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 3 6 33 4
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 3 0 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 1 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 8 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 2 0 4
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 3 0 5
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 10 0 3
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 2 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 5 17 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 5 0 7
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 4 0 5
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 6 5 0 6
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 3 0 4
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 5 3 8 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 14 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 6 1 0 5
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 7 2 0 5
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 8 0 7
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 3
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 5 33 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 2 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 16 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 4 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 4 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 8 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 0 1 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 42 4 0 8
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 47 5 0 16
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 2 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 14 15 0 9
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 3 3 0 4
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 1 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 1 0 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 1 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 21 4 0 12
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 4 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 35 9 0 9
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 2 0 0 1
Incestophantes crucifer (Menge, 1866) 1 2 0 1
Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 82 16 0 14
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 45 15 0 13
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 0 4
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) 6 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 13 6 0 10
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 4 4 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 6 3 0 7
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 12 13 0 12
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 6 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 74 25 0 15
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 0 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 25 5 0 5
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 1 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 7 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 6 4 0 5
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 2 6 0 5
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Collinsia distincta (Simon, 1884) 53 18 0 9
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 30 8 0 12
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 2 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 2 0 6
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 77 19 0 17
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 13 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 82 90 0 18
Porrhomma montanum Jackson, 1913 4 1 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 1 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 138 23 0 8
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 11 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 12 2 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 7 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 141 13 0 9
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 13 3 0 9
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 17 3 0 7
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 6 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 21 6 0 7
Clubiona terrestris Westring, 1851 5 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 2 0 3
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 5 2 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 2 0 4
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 9 5 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 21 3 0 5
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 4 0 4
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 4 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 14 0 7
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 1 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 7 8 0 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 21 5 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 44 6 0 6
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 4 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 9 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 6 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 9 1 0 4
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 1 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 3 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 3 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 8 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 3 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 15 13 0 5
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 21 3 0 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 15 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 19 4 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 51 7 3 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 17 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 13 5 3 1
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 4 2 1 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 6 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 3 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 11 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 6 11 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 3 4 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 3 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 9 50 374 3
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 3 18 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 5 2 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 12 20 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 5 3 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 50 5 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 4 10 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 4 8 31 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 8 5 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 1 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 8 7 44 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 6 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 9 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 4 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 9 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 4 5 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 7 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 4 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 1 0 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 6 2 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 2 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 2 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 11 4 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 49 17 0 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 0 0 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 2 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 3 4 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 3 5 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 7 2 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 5 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 3 1 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 2 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 4 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 8 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 5 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy