Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 216x 13x 231x

Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851)

České jménoplachetnatka trnozubá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy231 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2011 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (105 použitých nálezů)
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev10908
Individuální sběr2406
Zemní past123933089
Smyk1001
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (96 použitých nálezů)
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) LCSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy2305
pískovny5301
Lesní okraje6002
kamenité suti nižších poloh3003
dubohabřiny126010
luční ostřicové mokřady0101
Přirozené lesy3723020
Lesy612010
Acidofilní bory210010
suché křoviny0706
Xerotermní travinobylinná společenstva3301
Břehy tekoucích vod1001
lesostepní doubravy147014
horské bučiny0101
21211101001
Kultury listnáčů282602
výsadby jehličnanů3203
údolní jasanoolšové luhy0101
skalní stepi na vápenci6004
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019