Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 119× 16× 136×

Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851)

České jménoplachetnatka trnozubá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy136 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2011 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-950

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (136 použitých nálezů)
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev7707
Zemní past1441133089
Neurčeno1013030
Individuální sběr3506
Smyk2103
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (136 použitých nálezů)
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy2305
Suché doubravy3226011
Neurčeno18143039
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin5301
Lesní okraje6002
Kamenité suti nižších poloh3003
Luční ostřicové mokřady0101
Přirozené lesy3723020
Lesy612010
Acidofilní bory210010
Suché křoviny0706
Xerotermní travinobylinná společenstva3301
Břehy tekoucích vod1001
Lesostepní doubravy147014
Horské bučiny0101
Výsadby jehličnanů4204
Výsadby listnáčů282602
Lužní lesy nížin0101
Skalní stepi na vápenci6004
 SamciSamiceMláďataNálezy