Kvadráty: 6660
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 19x 19x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13x 13x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 5x 1x 6x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 3x 3x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 7x 7x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 15x 15x
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 3x 3x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 11x 11x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera moravica Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený 2x 2x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 17x 17x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 6x 6x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 8x 8x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 14x 14x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 9x 9x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 10x 10x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 8x 8x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 10x 10x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 8x 8x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 41x 41x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 4x 4x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 10x 10x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 9x 9x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 2x 2x
Centromerus persimilis Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) Silně ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 9x 9x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 5x 5x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium hilare Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený 4x 4x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Megalepthyphantes pseudocollinus Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 6x
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 10x 10x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 8x 8x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 10x
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Syedra myrmicarum Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený 2x 2x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 4x 4x
Tapinocyboides pygmaeus Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 15x 15x
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 3x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 23x 23x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 28x 28x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 6x 6x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Alopecosa striatipes Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Kriticky ohrožený 3x 3x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 8x 8x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 7x 7x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 34x 34x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 20x 20x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 5x 5x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 6x 6x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 5x 5x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 7x 7x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 16x 16x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 23x 23x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 4x 4x
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 3x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 7x 7x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 5x 5x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 12x 12x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 3x 3x
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 10x 10x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 3x 3x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 14x 14x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 13x 13x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 15x 15x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 9x 9x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 6x 6x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 16x 17x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (981 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 32 7 2 16
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 1 2
Dysdera moravica Řezáč, 2014 1 1 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 1 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 11 8 0 13
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 4 0 6
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 18 8 0 7
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 20 36 0 14
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 13 7 0 9
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 11 5 1 10
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 5 5 0 6
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 21 13 0 10
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 9 0 8
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 49 84 0 36
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 6 0 5
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 3 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 5 6 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 22 11 0 6
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 1 0 3
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 23 1 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 14 0 5
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 3
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 4 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 1 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 5 0 8
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 2 10 0 5
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 3 0 4
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 4 2 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 21 0 12
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 2 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 99 74 0 22
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 66 40 36 20
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 7 2 0 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 23 7 0 9
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 4 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 7 0 7
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 4 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 3 6 0 7
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 8 2 0 6
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 1 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 10 12 0 6
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 59 53 0 28
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 122 18 6 18
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 8 0 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 29 9 12 16
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 0 1 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 5 0 7
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 3
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 2 0 4
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 1 2 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 21 10 1 13
Xysticus audax (Schrank, 1803) 22 0 0 8
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 44 13 0 11
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 10 5 0 7
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 5 0 8
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 2 0 5
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 10 2 1 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 7 3
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 6 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 1 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 3 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 2 1 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 4 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 1 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 4 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 3 2
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 3 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 5 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 4 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 2 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 3 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 10 0 6
Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) 0 3 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 2 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 3 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 3
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 5 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 3 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 8 14 2 8
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 2 4 1 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 2 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 3 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 4 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 5 0 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 1 1 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 9 7
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 1 2 6
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 3 0 3
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 4 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 4 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 3 2
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 11 8 9
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 1 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 2 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 4 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 6 22 10
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 38 10
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 3 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 3 6 5
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 1 9 5
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 5 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 5 11 28 12
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 28 62 10 8
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 2 0 4
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 5 4 0 4
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 0 1 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 25 6
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 6 0 6
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 5 7 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 4 5 7
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 7 5 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 1 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 8 6
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 3 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 2 1 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 3 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 3 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 2 5 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 2 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 3 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 7 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 3 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 3 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 4 6 0 8
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 5 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 8 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 4 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 11 5 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 6 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 2 6 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 5 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 3 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 1 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 1 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 3 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (981 použitých nálezů)
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 8 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 16 5 0 11
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 6 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 40 12
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 3 5 4
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 1 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 1 11 7
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 6 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 3 27 13
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 2 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 27 65 10 10
Dictyna pusilla Thorell, 1856 3 2 0 2
Dysdera moravica Řezáč, 2014 1 1 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 1 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 9 11 0 14
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 4 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 18 9 0 8
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 19 33 0 12
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 8 2 0 6
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 6 1 1 6
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 5 6 0 7
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 20 13 0 9
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 9 0 8
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 49 80 0 37
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 3 3 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 5 0 7
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 3 0 4
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 22 15 0 8
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 7 5 0 7
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 3 5 0 4
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 6 1 7
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 1 0 2
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 6 0 9
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 4 13 0 8
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 5 11 0 9
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) 0 4 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 4 6 0 4
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 2 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 5 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 3 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 3 3
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 6 24 0 15
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 7 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 3 0 5
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 97 73 0 22
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 74 52 38 26
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 9 3 0 6
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 23 7 0 9
Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) 6 4 1 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 7 0 7
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 3 2 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 8 0 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 9 2 0 7
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 1 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 11 16 0 10
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 4 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 57 47 0 29
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 112 17 6 19
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 2 1 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 3 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 5 4 0 6
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 9 0 5
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 4 0 5
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 37 16
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 29 9 11 18
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 4 0 4
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 6 0 10
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 7 0 0 7
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 3 3 0 4
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 1 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 1 1 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 5 0 7
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 3 4 0 6
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 1 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 4 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 7 9 0 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 1 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 2 3 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 5 9 10
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 3
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 5 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 4
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 2 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 3 3
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 0 11 9 10
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 7 5 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 3 4 0 5
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 4 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 8 6
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 3 3 4
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 22 10 1 14
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 23 3 0 12
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 43 17 0 13
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 10 9 0 10
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 3 3 0 6
Xysticus kochi Thorell, 1872 8 2 0 6
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 11 8 23 15
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 1 0 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 4 8 6 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 3 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 3 1 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 3 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 5 5 0 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 5 4 0 4
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 2 8 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 2 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 10 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 13 2 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 1 3 4
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 4 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 2 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 3 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 3 2 5
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 2 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 2 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 8 10 0 3
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 23 1 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 16 0 6
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 2 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 5 0 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 1 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 5 2 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 2 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 1 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 6 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 3 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 4 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 11 5 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 6 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 3 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 1 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 2 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 1 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 3 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy