Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 11× 393× 107× 518×

Alopecosa farinosa (Herman, 1879)

České jménoslíďák úhorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy518 nálezů, 90 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Zdeňka Šichová
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-650

Literatura

 © Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (518 použitých nálezů)
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno99754132
Zemní past794407228317
Individuální sběr6452352
Smyk18358
Prosev32727
Sklepávání1002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (518 použitých nálezů)
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1651306178
Ovocné sady s luční vegetací0202
Suché louky30216343111
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3201
Vřesoviště nižších poloh2502
Xerotermní travinobylinná společenstva1818117
Lesní okraje2186
Paseky1001
Suché doubravy111203
Jeskyně1101
Ruderály0101
Okraje silnic0101
Haldy a výsypky0006
Porosty borůvek5004
Stinné skály nižších poloh5101
Skalní a suťové biotopy0101
Skalní stepi na vápenci318124176122
Ostatní pole5103
Mokřadní olšiny0101
Reliktní bory na skalách0101
Pastviny16404
Mokré louky0101
Acidofilní bory10404
Kamenolomy14401
Suché křoviny17305
Kamenité suti nižších poloh12604
Lesostepní doubravy6535621
Úhory0202
Písčiny9314
Louky a pastviny261718
Louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy