Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 14x 21x 735x 90x 860x

Alopecosa farinosa (Herman, 1879)

České jménoslíďák úhorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy860 nálezů, 81 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Literatura

© Ota Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (369 použitých nálezů)
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past849391229319
Individuální sběr2852646
Smyk1012
Prosev0022
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (330 použitých nálezů)
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché louky0011
ruderály0101
okraje silnic0101
travnaté stepi30016142109
Xerotermní travinobylinná společenstva1517116
haldy a výsypky0006
Lesní okraje2085
horská vřesoviště5004
osluněné skály nižších poloh5101
Skalní a suťové biotopy0101
skalní stepi na vápenci318124176122
obilná pole5103
bažinné olšiny0101
reliktní bory na skalách0101
pastviny1303
mokré louky0101
Acidofilní bory10404
kamenolomy14401
kamenité suti nižších poloh12604
suché křoviny17305
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
mezofilní louky15101
lesostepní doubravy6535621
úhory0202
dubohabřiny1101
písčiny9314
Louky a pastviny261718
suché doubravy0101
Louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020