Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 7x 11x 393x 100x 511x

Alopecosa farinosa (Herman, 1879)

České jménoslíďák úhorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy511 nálezů, 87 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl, Václav Kroc
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (380 použitých nálezů)
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6250350
Zemní past781390228313
Smyk18358
Prosev32727
Sklepávání1002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (334 použitých nálezů)
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pískovna3201
Xerotermní travinobylinná společenstva1818117
Lesní okraje2186
Lesní paseky1001
suché louky0011
ruderály0101
Cesty, silnice0101
Xerotermy na jiných podkladech30016142109
Haldy a výsypky0006
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5004
Skály nižších a středních výšek5101
Skalní a suťové biotopy0101
Skalní stepi na vápencových podkladech318124176122
Pole5103
Bažinné olšiny0101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Pastviny1303
Vlhké louky0101
Acidofilní bory10404
Kamenolom14401
Trnkové křoviny17304
Kamenité sutě12604
Ovocné sady0101
Polní meze15101
Floristicky pestré křoviny0001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6535621
Polní úhory0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1101
Luční úhory0101
Písečné přesypy9314
Louky a pastviny261718
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
Louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy