Kvadráty: 6260
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 6x 6x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 4x 4x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 4x 4x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 3x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 4x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosa nigerrima Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 1x 1x
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 5x 5x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 3x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Formiphantes lephthyphantiformis Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 5x 5x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 1x 4x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 3x 3x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 5x 5x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (276 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 14 2 0 4
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 2 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 12 0 1 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 6 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 4 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 2 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 4 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 8 4 0 4
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 4 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 2
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 1 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 1 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 5 0 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 4 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 2 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 2 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 15 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 9 9 0 5
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 11 3 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 5 9 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 3 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 15 1 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 5 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 33 3 0 6
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 59 5 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 6 0 4
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 18 4 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 34 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 38 22 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 11 1 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 24 1 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 15 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 3 1 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 5 5 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 9 2 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 4 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 3 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 17 2 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 6 0 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 11 1 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 4 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 5 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 3 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 3 4 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 3 0 5
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 5 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 2 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 29 24 0 4
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 4 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 11 6 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 2 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 3 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 1 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 9 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 7 8 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 2 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 5 5 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 3 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 55 29 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (276 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 14 2 0 4
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 3 0 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 12 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 8 4 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 3 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 5 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 2 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 3 0 5
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 15 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 9 9 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 2 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 5 9 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 17 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 6 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 4 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 7 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 3 0 2
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 4 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 1 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 11 3 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 29 10 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 91 50 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 14 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 5 5 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 3 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 3 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 10 1 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 6 1 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 3 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 2 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 11 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 5 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 11 3 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 58 4 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 6 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 30 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 9 2 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 3 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 6 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 5 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 3 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 1 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 2 2 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 14 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 9 10 0 3
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 2 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 4 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 10 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 20 1 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 1 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 3 4 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 27 22 0 2
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 5 5 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 3 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy