Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 32× 36×

Gongylidiellum edentatum Miller, 1951

České jménopavučenka bezzubá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy36 nálezů, 23 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-800

Literatura

 © Oto Zimmermann
During an araneological survey in the Šumava Protected Landscape Area and National Park in 2020, four spider species were discovered for the first time in the Bohemian Forest: Atypus affinis (Atypidae), Achaeridion conigerum and Phycosoma inornatum (Theridiidae), and Gongylidiellum edentatum (Linyphiidae). All species were collected at the vicinity of Rejštejn and are considered least concern (LC), critically endangered (CR) and vulnerable (VU), respectively. Along with the four species, lists of accompanying species from respective localities are provided.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev2506
Neurčeno3209
Zemní past183018
Smyk2002
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Reliktní bory na skalách0101
Neurčeno2208
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0101
Horské bučiny1102
Přirozené lesy4105
Výsadby jehličnanů8005
Acidofilní bory2102
Suťové a roklinové lesy0101
Rašeliniště2003
Mokřadní olšiny1001
Bučiny nižších poloh2203
Břehy tekoucích vod1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Rašelinné bory1001
Lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy