Kvadráty: 6753
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 4x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 4x 6x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 6x 6x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 2x 2x
Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 8x 8x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 4x 4x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 17x 17x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 4x 4x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 7x 7x
Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený 9x 9x
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 2x 2x
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 11x 13x
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený 2x 2x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 2x 2x 4x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 4x 6x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Entelecara obscura Miller, 1971 Nezvěstný 2x 2x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 4x 6x
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 4x 4x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Maro minutus O. P.-Cambridge, 1907 Ohrožený 2x 2x
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 8x 8x
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 8x 10x
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x 4x
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) Ohrožený 2x 2x
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Semljicola faustus (O. P.-Cambridge, 1901) Silně ohrožený 2x 2x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 4x 6x
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 2x 2x 4x
Taranucnus setosus (O. P.-Cambridge, 1863) Silně ohrožený 2x 4x 6x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Kriticky ohrožený 2x 2x
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria nodosa O. P.-Cambridge, 1873 Ohrožený 2x 2x
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 26x 26x
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 49x 49x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 43x 43x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 8x 8x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 52x 52x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 26x 26x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 23x 23x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 35x 35x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 20x 20x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 13x 13x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x 4x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 9x 9x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 4x 5x
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 2x 2x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 13x 13x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 9x 9x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 7x 7x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (264 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 11 3 0 10
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 2 2
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) 4 1 0 4
Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) 2 3 0 5
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 5 1 0 2
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 7 1 0 7
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 3 0 4
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 4
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 4 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Taranucnus setosus (O. P.-Cambridge, 1863) 0 2 1 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 12 3 13
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 53 15 6 28
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 67 24 5 23
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 9 3 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 86 54 24 28
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 41 2 10 14
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 15 12 0 12
Trochosa terricola Thorell, 1856 21 23 5 19
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 16 3 5 10
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 1 1 6
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 3 0 5
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 8 4 0 7
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 3 0 4
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (306 použitých nálezů)
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 11 3 0 10
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 2 2
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) 4 1 0 4
Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) 2 3 0 5
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 5 1 0 2
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 7 1 0 7
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 3 0 4
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 4
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 4 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Taranucnus setosus (O. P.-Cambridge, 1863) 0 2 1 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 12 3 13
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 53 15 6 28
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 67 24 5 23
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 9 3 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 86 54 24 28
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 41 2 10 14
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 15 12 0 12
Trochosa terricola Thorell, 1856 21 23 5 19
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 16 3 5 10
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 1 1 6
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 3 0 5
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 8 4 0 7
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 3 0 4
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 4
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Maro minutus O. P.-Cambridge, 1907 0 0 0 1
Mecopisthes silus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Taranucnus setosus (O. P.-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. P.-Cambridge, 1873 0 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 1 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019