Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený 17× 23×

Centromerus brevipalpus (Menge, 1866)

České jménoplachetnatka trojlaločná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy23 nálezů, 12 kvadrátů
Poslední nález 2000 , Vladimír Hula, Veronika Holá
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška300-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1001
Zemní past133010
Individuální sběr0101
Neurčeno32011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště1102
Výsadby jehličnanů7204
Suché louky3003
Pastviny0101
Výsadby listnáčů3002
Neurčeno32011
 SamciSamiceMláďataNálezy