Kvadráty: 6249
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 2x 2x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (30 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 2 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (30 použitých nálezů)
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 3 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 2 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019