Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 12x 297x 160x 474x

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)

České jménoskákavka znamenaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy474 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (354 použitých nálezů)
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr90402372
Fotografie1001
Zemní past43910438250
Žlutá miska112012
Smyk164314
Prosev2213
Sklepávání1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (246 použitých nálezů)
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje27161023
Skalní a suťové biotopy1502
Břehy tekoucích vod2102
Suťové lesy1001
osluněné skály nižších poloh0101
suché lesní lemy1001
Xerotermy na jiných podkladech83252063
Skály nižších a středních výšek268314
Pískovna7104
Vlhké louky2002
Rašeliniště a slatiniště3226
Reliktní bory na skalních podkladech232515
Obhospodařované pozemky1201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4004
Písečné přesypy0101
Haldy a výsypky1771615
Kamenolom5302
Lesní paseky137214
Skalní stepi na vápencových podkladech6338
Lesy0011
Kulturní lesy8007
Acidofilní bory182113
Kamenité sutě144012
Pískovcová skalní města1102
Rákosiny, orobincové porosty1001
Močály0101
Slatiniště1001
Pozemní komunikace0011
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky0101
Acidofilní bukové bučiny5104
Přirozené lesy11702
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy8208
Suťové a roklinové lesy2002
Polní biotopy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3104
Vrchoviště1001
Xerotermní travinobylinná společenstva13304
Bylinný lem lesa0011
 SamciSamiceMláďataNálezy