Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 297× 192× 506×

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)

České jménoskákavka znamenaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy506 nálezů, 151 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (506 použitých nálezů)
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie3003
Neurčeno53241121
Zemní past49811840272
Individuální sběr96412379
Žlutá miska112012
Smyk164314
Prosev2213
Sklepávání1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (504 použitých nálezů)
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno355843248
Lesní okraje27161023
Suťové a roklinové lesy9004
Kamenolomy6303
Vřesoviště nižších poloh2002
Skalní a suťové biotopy1502
Břehy tekoucích vod2102
Rašeliniště4228
Reliktní bory na skalách233516
Suché louky85252064
Paseky147215
Výsadby jehličnanů9008
Travnaté stepi1001
Osluněné skály nižších poloh0101
Suché lesní lemy1001
Stinné skály nižších poloh279316
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin7104
Mokré louky2002
Obhospodařované pozemky1201
Porosty borůvek4004
Písčiny0101
Haldy a výsypky1771615
Skalní stepi na vápenci6338
Lesy0011
Acidofilní bory182113
Kamenité suti nižších poloh144012
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Močály0101
Luční ostřicové mokřady1001
Pozemní komunikace0011
alpínské trávníky0101
Bučiny nižších poloh5104
Přirozené lesy11702
Suché doubravy8208
Polní biotopy1001
Lesostepní doubravy3104
Xerotermní travinobylinná společenstva13304
Vlhké lesní lemy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy