Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 23x 566x 149x 748x

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)

České jménoskákavka znamenaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy748 nálezů, 143 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017
Areál rozšířeníPalaearctic - Holop.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-800-1000

FotografieStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (358 použitých nálezů)
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie1001
Individuální sběr77381772
Zemní past45510944254
Žlutá miska112012
Smyk94310
Prosev1012
Sklepávání1001
?8406
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (246 použitých nálezů)
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní a suťové biotopy1502
Břehy tekoucích vod1101
dubohabřiny9209
osluněné skály nižších poloh2710317
suché lesní lemy1012
Lesní okraje26161022
travnaté stepi83252063
pískovny7104
mokré louky2002
rašeliniště4227
reliktní bory na skalách232515
Obhospodařované pozemky1201
horská vřesoviště4004
písčiny0101
00000001001
haldy a výsypky1771615
kamenolomy5302
paseky137214
skalní stepi na vápenci6338
Lesy0011
výsadby jehličnanů8007
Acidofilní bory182113
kamenité suti nižších poloh144012
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Močály0101
luční ostřicové mokřady1001
Pozemní komunikace0011
alpínské trávníky0101
bučiny nižších poloh5104
Přirozené lesy11702
Břehy tekoucích vod1001
suťové a roklinové lesy2002
Polní biotopy1001
lesostepní doubravy3104
Xerotermní travinobylinná společenstva13304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019