Kvadráty: 6450
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 2x 2x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 2x 3x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (103 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (103 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy