Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 19x 1242x 147x 1410x

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

České jménoskálovka žlutavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1410 nálezů, 129 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (638 použitých nálezů)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1054455397514
Individuální sběr68985110
Žlutá miska1001
Smyk2001
Prosev1103
Eklektor1001
jh2001
?8607
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (534 použitých nálezů)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
kamenolomy1410218
pískovny0101
lesostepní doubravy8978344
interiéry budov1103
travnaté stepi16597389
osluněné skály nižších poloh13024223
kamenité suti nižších poloh13537653
Ovocné sady a vinohrady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3621117
rašeliniště189013
bučiny nižších poloh5409
horské smrčiny2002
skalní stepi na vápenci1537456109
ruderály1001
haldy a výsypky1130313
horská vřesoviště2110011
Louky a pastviny1102
mezofilní louky1001
výsadby jehličnanů227114
pastviny0201
Lesy3605
dubohabřiny2724830
Těžební jámy00151
reliktní bory na skalách106011
Acidofilní bory219014
00000001101
Přirozené lesy6205
Lesní okraje166015
suché křoviny2003
podmáčené smrčiny1001
obilná pole1002
paseky2406
suťové a roklinové lesy24005
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Břehy tekoucích vod1001
Louky0101
údolní jasanoolšové luhy4112
úhory1001
písčiny0101
suché doubravy1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019