Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 19x 1242x 147x 1410x

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

České jménoskálovka žlutavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1410 nálezů, 129 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Literatura

© Ota Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity.© Ota Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (638 použitých nálezů)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1054455397514
Individuální sběr68985110
Žlutá miska1001
Smyk2001
Prosev1103
Eklektor1001
jh2001
?8607
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (534 použitých nálezů)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
kamenolomy1410218
pískovny0101
lesostepní doubravy8978344
interiéry budov1103
travnaté stepi16597389
osluněné skály nižších poloh13024223
kamenité suti nižších poloh13537653
Ovocné sady a vinohrady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3621117
rašeliniště189013
bučiny nižších poloh5409
horské smrčiny2002
skalní stepi na vápenci1537456109
ruderály1001
haldy a výsypky1130313
horská vřesoviště2110011
Louky a pastviny1102
mezofilní louky1001
výsadby jehličnanů227114
pastviny0201
Lesy3605
dubohabřiny2724830
Těžební jámy00151
reliktní bory na skalách106011
Acidofilní bory219014
00000001101
Přirozené lesy6205
Lesní okraje166015
suché křoviny2003
podmáčené smrčiny1001
obilná pole1002
paseky2406
suťové a roklinové lesy24005
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Břehy tekoucích vod1001
Louky0101
údolní jasanoolšové luhy4112
úhory1001
písčiny0101
suché doubravy1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020