Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 10x 672x 164x 847x

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

České jménoskálovka žlutavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy847 nálezů, 133 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1000

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku; První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice; Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku; Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae; Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo...?; Pavouci nehlubokých podzemních biotopů Slovenska; Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě; Two remarkable records of Bulgarian spiders; Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce; Pojídají pavouci ovoce?; Hrabalky (Pompilidae) - specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus; Milan Antuš (1936-2021); Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2020; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity. © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (847 použitých nálezů)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1511478117
Zemní past977405398500
Neurčeno126923202
Žlutá miska1001
Smyk1815013
Prosev76011
Sklepávání0102
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (847 použitých nálezů)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3572168306
Zahrady1001
Kamenolom1213218
Nízké xerofilní křoviny0001
Kamenolomy4204
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2202
Lesostepní doubravy0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3027831
Interiéry budov1001
Xerotermy na jiných podkladech16597389
Skály nižších a středních výšek12924222
Kamenité sutě13537653
Ovocné sady a vinohrady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3621117
Rašeliniště a slatiniště189013
Květnaté bučiny1203
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy8977343
Horské smrčiny2002
Skalní stepi na vápencových podkladech1537456109
Urbánní biotopy1001
Haldy a výsypky1130313
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2010010
Louky a pastviny1102
Mezofilní louky1001
Kulturní lesy7316
Pastviny0201
Pískovcová skalní města1001
Lesy3605
Těžební jámy00151
Reliktní bory na skalních podkladech106011
Acidofilní bory219014
Acidofilní bukové bučiny4206
Přirozené lesy6205
Smrkové monokultury15408
Lesní okraje166015
Trnkové křoviny1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Pole1002
Lesní paseky2406
Suťové a roklinové lesy24005
Rákosiny, orobincové porosty1001
Křovinatý plášť lesa1001
Ovocné sady0101
Břehy tekoucích vod1001
Floristicky pestré křoviny0001
Louky0101
Lužní lesy4112
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1001
Interiéry budov0102
Polní úhory1001
Písečné přesypy0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1202
 SamciSamiceMláďataNálezy