Kvadráty: 6545
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (43 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 22 2 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 1 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 2 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 7 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 4 0 2
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (43 použitých nálezů)
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 22 2 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 7 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy