Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 7x 142x 39x 188x

Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)

České jménopavučenka hvozdní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy188 nálezů, 60 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean - ME (South Siberia
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (132 použitých nálezů)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2191374109
Individuální sběr11809
Prosev912011
Smyk3203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2936032
Pískovna2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2113013
Reliktní bory na skalních podkladech3204
Kamenité sutě7105
Ovocné sady1001
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Haldy a výsypky1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy3204
Urbánní biotopy2002
Lesy7850313
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory2920015
Floristicky pestré křoviny1001
Kultury jehličnanů4602
Kultury listnáčů362002
Acidofilní bukové bučiny3002
Slatiniště1001
Lesní okraje2202
Trnkové křoviny0101
Pastviny1001
Smrkové monokultury3102
Suťové a roklinové lesy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020