Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 14x 254x 34x 302x

Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)

České jménopavučenka hvozdní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy302 nálezů, 60 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean - ME (South Siberia
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (132 použitých nálezů)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2311454118
Individuální sběr2001
Prosev913012
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny2936032
pískovny2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
horská vřesoviště0101
lesostepní doubravy2113013
reliktní bory na skalách3204
kamenité suti nižších poloh7105
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
lužní lesy nížin1001
haldy a výsypky1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy3204
ruderály2002
Lesy7850313
podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory2920015
suché křoviny1102
výsadby jehličnanů7704
Kultury listnáčů362002
bučiny nižších poloh3002
luční ostřicové mokřady1001
Lesní okraje2202
pastviny1001
suťové a roklinové lesy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020