Kvadráty: 5446
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 21× 21×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 11× 11×
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 11× 11×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Echemus angustifrons Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes aeneus Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerita concinna Centromerita concinna (Thorell, 1875) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 11× 11×
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 22× 22×
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maro minutus Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Metopobactrus prominulus Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 17× 17×
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 13× 13×
Palliduphantes ericaeus Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) Silně ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Piniphantes pinicola Piniphantes pinicola (Simon, 1884) Kriticky ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Prinerigone vagans Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 11× 11×
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Scotina celans Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 11×
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 20× 20×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 19× 19×
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 10× 10×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10× 10×
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
Neon levis Neon levis (Simon, 1871) Kriticky ohrožený
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Sibianor larae Sibianor larae Logunov, 2001
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Talavera thorelli Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leiobunum blackwalli Leiobunum blackwalli (Meade, 1861)
Nelima semproni Nelima semproni (Szalay, 1951)
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena erythropus Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 12× 12×
Theridion hannoniae Theridion hannoniae Denis, 1945
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (547 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 154 33 112 21
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 20 9 1 11
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 8 4 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 6 0 7
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 33 8 4 11
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 4 3 1 4
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 14 4 0 7
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 11 4 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 29 17 0 8
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 5 4 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 11 4 2 6
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 6 9 0 8
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 2 1 0 3
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 16 2 0 5
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 6 1 0 3
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 18 10 2 8
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 12 6 0 8
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 11 1 1 5
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 10 2 0 5
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 2 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 3 0 3
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 9 0 7
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 10 11 0 7
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 15 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 13 12 0 11
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 2 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 120 141 0 22
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 5
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 4 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 39 11 0 17
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 9 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 8 0 5
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 2 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 43 25 0 13
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Piniphantes pinicola (Simon, 1884) 3 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 3 5 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 6 0 5
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 5 0 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 9 0 8
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 8 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 4 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 21 24 0 11
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 10 0 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 12 4 0 7
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 3 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 4 0 3
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 0 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 1 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 5 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 2 4
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 140 31 0 11
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 11 2 4 8
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 25 2 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 181 80 5 20
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 8 5 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 99 9 0 6
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 24 6 25 7
Trochosa terricola Thorell, 1856 43 43 55 19
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 60 42 12 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 1 3 8
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 17 9 1 10
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 19 2 0 10
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 6 0 5
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 3 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 16 6 0 12
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 10 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Leiobunum blackwalli (Meade, 1861) 12 7 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 2 2 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion hannoniae Denis, 1945 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 1 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 1 0 2
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neon levis (Simon, 1871) 4 3 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 10 12 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 3 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 0 0 1
Sibianor larae Logunov, 2001 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 3 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (547 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 122 18 96 17
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 15 8 1 8
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 8 4 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 5 0 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 26 8 3 9
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 5 0 4
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 1 1 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 5 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 10 6 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 7 1 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 3 0 3
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 9 0 7
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 5 3 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 12 10 0 9
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 2 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 105 126 0 14
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 0 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 3 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 37 9 0 14
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 5 3 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 1 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 42 24 0 11
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 5 0 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 8 0 6
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 7 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 20 22 0 9
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 3 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 10 3 0 5
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 2 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 4 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 4 0 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 3 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 5 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 9 2 4 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 102 31 4 11
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 35 5 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 12 27 15
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 1 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 8 1 0 5
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 13 3 0 8
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 2 3 1 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 11 4 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 23 16 0 5
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 5 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 14 10 2 5
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 10 2 0 5
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 4 0 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 15 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 6 7 0 5
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 9 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 5 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 3 5 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 6 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 121 27 0 6
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 25 2 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 69 45 0 6
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 8 5 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 24 6 25 7
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 60 42 12 6
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 1 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 13 8 1 5
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 9 1 0 4
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 6 0 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 3 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 10 0 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 32 15 16 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 5 1 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 7 0 1 2
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 8 3 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 2 2 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 2 0 3
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 11 2 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 2 0 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 0 1 2
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 2 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 8 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 9 8 0 3
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 3 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 2 3
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 15 3 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 10 4 1 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 59 4 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 34 31 28 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 2 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 3 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 5 4 0 1
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Piniphantes pinicola (Simon, 1884) 3 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Neon levis (Simon, 1871) 4 3 0 2
Dipoena erythropus (Simon, 1881) 2 2 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 1 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Sibianor larae Logunov, 2001 0 1 0 1
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Theridion hannoniae Denis, 1945 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 3 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 10 12 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Scotina celans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Leiobunum blackwalli (Meade, 1861) 12 7 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy