Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 20x 38x 146x 27x 231x

Philodromus dispar Walckenaer, 1826

České jménolistovník rozličný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy231 nálezů, 70 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2532020
Fotografie1001
Sklepávání41505
Individuální sběr1633035
Eklektor0101
Prosev0001
Zemní past3105
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (60 použitých nálezů)
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ESSamciSamiceMláďataNálezy
lužní lesy nížin1001
vlhké doubravy0101
výsadby jehličnanů3003
výsadby listnáčů1001
vnější stěny budov1001
Lesní okraje5406
lesostepní doubravy1504
Louky3203
úhory0101
travnaté stepi2304
dubohabřiny71308
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
reliktní bory na skalách1001
pískovny0101
Břehy tekoucích vod2401
ruderály0201
Močály1402
písčiny0101
suché křoviny1102
mezofilní louky0201
bučiny nižších poloh0202
Xerotermní travinobylinná společenstva4303
Lesní cesta0101
Acidofilní bory2802
Lesy2103
interiéry budov0101
paseky1001
Kultury listnáčů41102
skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019