Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 10× 20× 76× 48× 154×

Philodromus dispar Walckenaer, 1826

České jménolistovník rozličný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy154 nálezů, 82 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-900

Literatura

 © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (154 použitých nálezů)
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2030422
Neurčeno2222174
Zemní past1422012
Individuální sběr1534036
Nárazová past0001
Fotografie1001
Sklepávání0604
Eklektor0101
Prosev2003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (154 použitých nálezů)
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké lesní lemy0121
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0111
Neurčeno2627179
Lesní okraje5517
Paseky3103
Dubohabřiny2505
Suché lesní lemy0101
Lužní lesy nížin1304
Xerotermní travinobylinná společenstva4404
Suché doubravy91408
Vlhké doubravy0101
Výsadby jehličnanů3003
Výsadby listnáčů51103
Vnější stěny budov1001
Lesostepní doubravy1504
Louky3203
Úhory0101
Suché louky2304
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Reliktní bory na skalách1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Břehy tekoucích vod2401
Ruderály0201
Močály1402
Písčiny0101
Suché křoviny1102
Mezofilní louky0201
Bučiny nižších poloh0202
Lesní cesta0101
Acidofilní bory2802
Lesy2103
Interiéry budov0101
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy