Kvadráty: 6167
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (29 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (29 použitých nálezů)
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy