Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11x 7x 375x 79x 472x

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka měděná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy472 nálezů, 136 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (302 použitých nálezů)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk831113297
Zemní past5445677
Individuální sběr8091895
Žlutá miska5106
Sklepávání1220118
Prosev131029
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (273 použitých nálezů)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny, orobincové porosty0101
vřesoviště nižších poloh1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy107212
Suťové lesy2001
pískovny1102
Kamenolom2141031
pastviny1001
suché louky0101
Xerotermy na jiných podkladech3037238
Křovinatý plášť lesa0011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2716723
Parky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1519016
Lesní okraje2116221
Ovocné sady a vinohrady2301
Pískovna2827
Skalní stepi na vápencových podkladech1520014
Floristicky pestré křoviny8503
Acidofilní bukové bučiny0101
Skalní a suťové biotopy0101
Louky21517
Kosodřevina1001
Vlhké louky2202
Lesy671111
Pastviny1303
Pískovcová skalní města3003
Písečné přesypy5507
Lesní paseky1102
Těžební jámy0301
Louky a pastviny11204
Reliktní bory na skalních podkladech3755
Luční úhory1001
Skály nižších a středních výšek6215
Mezofilní louky4403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4314
Kamenité sutě4105
Trnkové křoviny3003
Lužní lesy2302
Polní meze0101
Ruderály3143
Bylinný lem lesa7603
Obhospodařované pozemky3001
Ovocné sady0101
Přirozené lesy0101
Bažinné olšiny1001
Haldy a výsypky1063
Lesní cesta4104
Acidofilní bory1001
Kultury listnáčů7305
Borové monokultury0101
Smrkové monokultury1102
 SamciSamiceMláďataNálezy