Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11× 375× 110× 503×

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka měděná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy503 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (503 použitých nálezů)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk9113532124
Individuální sběr8193897
Zemní past5746679
Neurčeno148711170
Žlutá miska5106
Sklepávání1220118
Prosev131029
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (503 použitých nálezů)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky3139242
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin412212
Lesostepní doubravy2817724
Louky21618
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje2117222
Reliktní bory na skalách3856
Ovocné sady s luční vegetací1202
Mokré louky3304
Mezofilní louky4605
Kamenolomy2143033
Suché lesní lemy1102
Vřesoviště nižších poloh4504
Xerotermní travinobylinná společenstva1520017
Suché křoviny12518
Slaniska0101
Suché doubravy127213
Neurčeno162875199
Suťové a roklinové lesy2001
Dubohabřiny0101
Lužní lesy nížin2403
Pastviny2405
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Ovocné sady a vinohrady2301
Skalní stepi na vápenci1520014
Bučiny nižších poloh0101
Skalní a suťové biotopy0101
Mokřadní vrbiny1001
Lesy671111
Stinné skály nižších poloh9218
Písčiny5507
Paseky1102
Těžební jámy0301
Louky a pastviny11204
Úhory1001
Porosty borůvek4314
Kamenité suti nižších poloh4105
Ruderály3143
Vlhké lesní lemy7603
Obhospodařované pozemky3001
Přirozené lesy0101
Mokřadní olšiny1001
Haldy a výsypky1063
Lesní cesta4104
Acidofilní bory1001
Výsadby listnáčů7305
Výsadby jehličnanů1203
 SamciSamiceMláďataNálezy