Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11x 7x 375x 104x 497x

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka měděná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy497 nálezů, 147 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (West Siberia
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (497 použitých nálezů)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr8193897
Smyk9013032118
Zemní past5746679
Neurčeno148711170
Žlutá miska5106
Sklepávání1220118
Prosev131029
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (497 použitých nálezů)
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní teplomilné doubravy1101
Louky21618
Rákosiny, orobincové porosty0101
Lesní okraje2117222
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2304
Ovocné sady s luční vegetací1101
Mokré louky0101
Mezofilní louky0202
Kamenolomy0202
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Suché lesní lemy1102
Suché louky1103
Vřesoviště nižších poloh4504
Xerotermní travinobylinná společenstva1520017
Suché křoviny1001
Slaniska0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy127213
Neurčeno162875199
Suťové lesy2001
Dubohabřiny0101
Lužní lesy nížin0101
Kamenolom2141031
Pastviny1001
Xerotermy na jiných podkladech3037238
Křovinatý plášť lesa0011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2716723
Parky0101
Ovocné sady a vinohrady2301
Pískovna2827
Skalní stepi na vápencových podkladech1520014
Floristicky pestré křoviny8503
Acidofilní bukové bučiny0101
Skalní a suťové biotopy0101
Kosodřevina1001
Vlhké louky2202
Lesy671111
Pastviny1303
Pískovcová skalní města3003
Písečné přesypy5507
Lesní paseky1102
Těžební jámy0301
Louky a pastviny11204
Reliktní bory na skalních podkladech3755
Luční úhory1001
Skály nižších a středních výšek6215
Mezofilní louky4403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4314
Kamenité sutě4105
Trnkové křoviny3003
Lužní lesy2302
Polní meze0101
Ruderály3143
Bylinný lem lesa7603
Obhospodařované pozemky3001
Ovocné sady0101
Přirozené lesy0101
Bažinné olšiny1001
Haldy a výsypky1063
Lesní cesta4104
Acidofilní bory1001
Kultury listnáčů7305
Borové monokultury0101
Smrkové monokultury1102
 SamciSamiceMláďataNálezy